I-kull valptest

tillbaka till I-kullens sida

Valptest I-kullen 49 dagar

Främmande rum
1 tid till första gnäll
2 tid till kontakt

Apporteringsanlag, liten boll

1 springer ej efter/går ej fram
2 springer efter men försöker ej ta den
3 springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar
4 springer efter, tendens att apportera
5 apporterar

Främmande föremål, fotboll

1 springer ej efter eller går ej fram
2 springer efter men går ej ända fram
3 går ända fram men försöker inte leka med bollen
4 försöker leka med bollen, nosar av den
5 leker, slår med tassarna och kampar med den

Främmande föremål, nalle

1 springer ej efter eller går ej fram
2 springer efter men går ej ända fram
3 går ända fram men försöker inte leka med nallen
4 försöker leka med nallen, nosar av den
5 leker, slår med tassarna och kampar med den

Social konkurrens, kamplek

1 kommer ej fram till trasan
2 kommer fram men biter ej
3 biter i trasan, men släpper direkt då man drar
4 håller emot och drar
5 drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar

Viltintresse

1 går ej fram till fågeln
2 går fram och nosar på fågeln
3 går fram och nosar/biter i fågeln
4 går fram och nosar/drar i fågeln
5 går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren

Skrammel

1 ingen reaktion
2 reagerar lite men går ej fram
3 reagerar och går fram
4 reagerar mycket men går fram efter en stund
5 reagerar mycket går ej fram till burken
avreagerar snabbt
kvarstående rädsla

Kommentarer till valparna:

Sammanfattning: