Hvila bruks

tillbaka till Hvilas sida

161106
Ystad BK
klass: lägre klass sök
domare: Crispin Frid, Cronje Björkqvist
resultat: bryter
Moment Poäng Koefficient Summa
Linförighet 0 4 0.0
Framförgående 0 3 0.0
Platsläggande 0 2 0.0
Inkallande 0 2 0.0
Krypande 0 5 0.0
Apportering 0 5 0.0
Hopp över hinder 0 4 0.0
Platsliggande 0 5 0.0
Poäng lydnad 0.0
Budföring 0 4 0.0
Huvudmoment 0 26 0.0
Poäng special 0.0
Poäng totalt 0.0
Resultat bryter
151108
 Ystad BHK
klass: lägre klass sök
domare: Lars Johnsson, Anna-Kerstin Svensson
resultat: godkänd 363.25p plac 3/5
moment koeff betyg1 poäng1 betyg2 poäng2 medelpoäng
 linförighet  4  9  36  9  36  36
 framförgående  3  0  0  0  0  0
 platsläggande  2  8.5  17  8.5  17  17
 inkallning  2  9.5  19  9  18  18.5
 krypande  5  0  0  0  0  0
 apportering  5  10  50  9.5  47.5  48.75
 hopp  4  8.5  34  9  36  35
 platsliggning
med skott
 5  0  0  0  0  0
 summa lydnad  30  156  154.5  155.25
 specialmoment
 genomsökande  26  7.5  195  8.5  221  208
 budföring  4  0  0  0  0  0
 summa special  9  195  221  208

 

Sammanställning
poänggränser
 domare1  domare2 medelpoäng uppflytt godkänd
 summa lydnad  156  154.5  155.25  196
 summa special  195  221  208  210  150
 total  351  375.5  363.25  420  300
 varav huvudmoment  195  221  208

150412
Svalövs BHK
klass: apellklass sök
domare: Sten Bengtsson, Thomas Brandin
resultat: uppflyttad 267p plac 1/2
moment koeff betyg1 poäng1 betyg2 poäng2 medelpoäng
 linförighet  4  9  36  9.5  38  37
 framförgående  2  0  0  0  0  0
 platsläggande  2  8.5  17  8  16  16.5
 inkallning  2  9.5  19  9.5  19  19
 apportering  4  9  36  9.5  38  37
 hopp över hinder  4  9.5  38  9.5  38  38
 platsläggande  5  10  50  10  50  50
 summa lydnad  23  196  199  197.5
 specialmoment
 budföring  2  0  0  0  0  0
 genomsökning
av område
 7  10  70  10  70  70
 summa special  9  70  70  70
Sammanställning
poänggränser
 domare1  domare2 medelpoäng uppflytt godkänd
 summa lydnad  196  199  197.5
 summa special  70  70  70  49  36
 total  266  269  267.5  224  160
 varav huvudmoment  70  70  70