Hur är en tollare?

Ja vad ska man säga om tollaren som ras?
De kallas ju för hundvärldens  glada pajas och det brukar de leva upp till. De gör inte alltid som man har tänkt men om man lär sej att tänka som tollaren gör så förstår man bättre vad man annars kallar olydnad 😉

De är glada, intelligenta, busiga, påhittiga och alldeles underbara 🙂

Så här har Peggy O’Connell beskrivit tollaren:

Top Ten Reasons NOT to Get a Toller

These are not little Golden Retrievers!

10. Shedding and Mess – Tollers do blow their coat seasonally, and they are dogs who like to swim and roll and wallow. They are not a dog for the fastidious or the allergic.

9. Watch Your Cat – Many Tollers do just fine in households with cats or other animals. They do have a strong prey drive, however. If you don’t want your cat chased, this may not be the dog for you. The chasing will be all in fun, but it is likely to happen.

8. Don’t Expect Me to Protect You – Tollers are generally wary of strangers, but if you want a dog to serve as protection, look elsewhere. While they are excellent natural watch dogs, and their barking may be more than enough to scare away a burglar, these dogs are not cut out to protect. They may not lead the burglar to your silver, wagging all the while like a Lab or Golden, but they also aren’t likely to go for his leg.

7. The Scream – Many Tollers have a penetrating scream which they produce to indicate excitement and eagerness. To the uninitiated, this can sound like the dog is being fed into a wood chipper; it’s high pitched, frantic and loud. Not all Tollers scream, but many do. If you are unable to teach quiet manners, or live in a neighborhood where dog noise will get you in trouble, or just don’t like dogs who make noise, this is not the breed for you. The scream is usually a reaction to an exciting stimulus (water, a toy, a ball) rather than a constant behavior, but it can be annoying.

6. Drive – Tollers are a hunting breed, and are bred to be working dogs. They have a frantic drive to work, and will retrieve until your arm is ready to fall off. Tendonitis in Toller owners is not unusual. This dog is a retrieving fool who will climb trees to get to a bumper stuck there (we have pictures). This may sound cute now, but after the 400th throw, you may change your mind.

5. Not Be Everyone’s Best Friend – If you are looking for a dog who wants to be the world’s best friend, the Toller may not be for you. Tollers are gentle and kindly and many can be quite outgoing, but if you are looking for a dog with that Lab ”I just met you and you’re my best friend” attitude, the Toller may be wrong for your [family]. The Toller will greet strangers happily, but generally reserve true enthusiasm for their family and special people.

4. Did You Say No? – If you give a Toller an inch, they will take a mile and come back for another. Tollers are generally too smart to engage in out and out dominance battles. Instead they sense power vacuums, and exploit them. If you are unable to be firm (kind, but firm) about the rules of your household, and to enforce them consistently, you will find that the ruler of your house has four legs and is red. They don’t have a mean bone in their bodies, but they are opportunistic and stunningly smart. If you aren’t in charge, they will be.

3. Just Do What I Tell You – Tollers love to work, but they are not always as easy to train as other breeds. They need to be challenged and engaged by their work, or they get bored and stop paying attention. They may also try things a dozen ways before they get around to doing what you’re looking for. Patience, inventiveness and flexibility are the rules. If you want a dog who’s going to learn by the book, or if you’re at all unsure about your ability to train a dog who’s a little different from the norm, the toller may not be for you.

2. Smart, Smart, Smart – It cannot be stressed enough that this is a dog with brains to spare. Keeping all that intelligence focused and busy is a big challenge. These dogs MUST be given at least basic obedience training, and many toller owners are active in several dog activities (hunting, agility, flyball, tracking, competitive obedience) just to keep their Tollers occupied. Even a Toller who is ”just a pet” MUST have basic obedience training and the chance to use their brains (teach them to bring the paper, have them carry the mail in, teach them tricks) or they become downright obnoxious around the house.

1. VRooom – The toller is an energetic dog, and needs plenty of exercise. While they aren’t quite as hyperactive as some breeds, they do need lots of exercise, physical and mental. If you are looking for a dog who is content with nothing more than a pleasant walk in the evening, go elsewhere. Better behavior through exhaustion is the rule for living with a Toller. If you don’t have time to give this breed at least an hour of exercise a day, every day, with plenty of swimming and fetching, look elsewhere. A Toller with excess energy will find another outlet for his drive, and the results are seldom pleasant.

If you can’t keep this dog busy, don’t get this dog. More than many breeds, a Toller is a mental and physical commitment. They are not the dog for everyone, and while we love them dearly, we don’t want to see them in pounds and shelters. Keep this in mind as you consider choosing a ”Little Red Retrieving Machine”.

Copyright © 2000 Peggy O’Connell. Reprinted with permission.

Fritt översatt:

10 skäl till att INTE skaffa en tollare

Tollaren är INTE en liten golden retriever! (Jag brukar hellre jämföra tollarna med en border collie utan vallanlag)

10 Hår och  smuts – Tollarna fäller två gånger om året. De gillar att simma, rulla sej där det är smutsigt och att bada. De är inte en hund för kräsna eller allergiska

9 Akta kattenMånga tollare passar bra i hem med katter eller andra djur . De har dock en stark jaktinstinkt. Om du inte vill att din katt ska bli jagad, kanske detta inte är rätt ras för dig. Det brukar gå bättre om katten redan finns i familjen men springer katten så kommer säkert även tollaren att springa efter och jaga den.

8 Förvänta dej inte att tollaren ska vakta dej – Tollare är generellt försiktiga mot främlingar, (Hummelvikarna har inte riktigt fattat det 😉 ) Men om du vill ha en hund som ska fungera som skydd, leta någon annanstans. Tollarna är utmärkta som en naturliga vakthund, och deras skällande kan vara mer än tillräckligt för att skrämma bort en inbrottstjuv. Tollarna leder inte tjuven till silveret och viftar inte hela tiden på svansen som en Lab eller Golden, men de är inte heller troligt att de kommer att bita tjuven.

7 Skriket – Många tollare har ett genomträngande skrik som de använder för att indikera spänning och iver. För den oinvigde kan detta låta som hunden matas in i en flishugg, det är högfrekventa, desperata och högt. Inte alla tollare skriker, men många gör det. Om du inte kan lära hunden att vara tyst, eller bor i ett område där höga ljud inte får förekomma, så kan tollaren få dig i trubbel. Om du är den som inte gillar när hundar låter, så är detta är inte rasen för dig. Skriket är vanligtvis en reaktion på en spännande förväntning (vatten, en leksak, en boll ) eller stress, snarare än en konstant beteende, men det kan vara irriterande
Så här kan skriket låta
6. Energi – Tollare är en jaktras och föds till att vara arbetande hundar. De har en kräver att få arbeta och kommer att apportera tills armen är redo att ramla av. Tennisarmbåge hos tollerägare är inte ovanligt  Denna hund är en apportördåre som kommer klättra i träd för att komma till ett föremål som fastnat där (författaren har bildbevis). Detta kan låta gulligt nu  men efter 400 kast, så kan det hända att du ångrar dig.
5. Inte allas bästa vän – Om du letar efter en hund som vill vara allas bästa vän, så är kanske inte tollaren nåt för dig. Tollaren är mild och vänlig och många kan vara ganska utåtriktade, men om du letar efter en hund som är som en Labb ”jag har nyss träffat dig och du är min bästa vän ” attityd, så kan det vara så att tollaren kan vara fel för dej och din familj. Tollaren kan hälsa glatt på främlingar men är i allmänhet reserverad. Den är en sann vän för sin familj och speciella personer som den väljer ut.
4 Sa du nej? – Om du ger tollaren ett lillfinger så tar den hela handen, det är mycket möjligt att den tar även den andra handen. Tollarna är generellt för smarta för att ge sej in i en diskussion om vem som bestämmer. Däremot är det smarta nog att se dina brister som ledare och det utnyttjar de till sin egen fördel. Om du inte har en väldigt fast hand, är konsekvent så kommer du snart  att se att den som bestämmer i ditt hem har 4 ben och är röd.
3. Gör bara som jag säger – Tollare älskar att arbeta, men de är inte alltid så lätta att träna som andra raser  De måste utmanas och bli engagerad av sitt arbete.  Annars så blir de uttråkade och slutar att vara uppmärksamma.. Det kan också bli så att du måste prova ett dussin sätt innan du kommer på hur du ska träna din tollare. Tålamod , uppfinningsrikedom och flexibilitet är reglerna . Om du vill ha en hund som du kan träna genom att läsa en bok eller om du är osäker på hur du skulle kunna träna en hund som inte är så enkel att träna så kanske inte tollaren är rätt ras för dej..

2. Smart, Smart, Smart – It cannot be stressed enough that this is a dog with brains to spare. Keeping all that intelligence focused and busy is a big challenge. These dogs MUST be given at least basic obedience training, and many toller owners are active in several dog activities (hunting, agility, flyball, tracking, competitive obedience) just to keep their Tollers occupied. Even a Toller who is ”just a pet” MUST have basic obedience training and the chance to use their brains (teach them to bring the paper, have them carry the mail in, teach them tricks) or they become downright obnoxious around the house.

1. VRooom – The toller is an energetic dog, and needs plenty of exercise. While they aren’t quite as hyperactive as some breeds, they do need lots of exercise, physical and mental. If you are looking for a dog who is content with nothing more than a pleasant walk in the evening, go elsewhere. Better behavior through exhaustion is the rule for living with a Toller. If you don’t have time to give this breed at least an hour of exercise a day, every day, with plenty of swimming and fetching, look elsewhere. A Toller with excess energy will find another outlet for his drive, and the results are seldom pleasant.

If you can’t keep this dog busy, don’t get this dog. More than many breeds, a Toller is a mental and physical commitment. They are not the dog for everyone, and while we love them dearly, we don’t want to see them in pounds and shelters. Keep this in mind as you consider choosing a ”Little Red Retrieving Machine”.