Hero 2010

tillbaka till Heros galleri

december

november

blandat oktober

25 oktober

101023

101016

101010

blandat sommaren 2010 med mamma Eliska

100818 med Eliska

100711

100605, Hero, Eliska, Harry

100523

100407

100329

100325, 5 mån

100313

100313, Eliska och Hero, Linn och Nike

h

100306, Hero, Hjärta, Theo, Honey, Gioia

100306, Hero, Hjärta, Honey

100225

100221

100220

100215

100213

100207 med mamma Eliska

100201

100123