Happy BPH

tillbaka till Happys sida

Genomförd BPH: ja Ålder vid beskrivningen: 32 månader 13 dagar Tillfälle hos SKK: 2012-07-08-011
Beskrivare avbryter: nej Ägare avbryter: nej Beskrivare: BERGVALL ANNA
Orsak: Oacceptabelt beteende: nej Ort: MÄRSTA
Fördjupad genomgång: nej Provdatum: 2012-07-08
BPH med skott: ja Bitbeteende: Inga tecken
Avstår skott: nej Kastrerad: nej
Arrangör: SSRK Löptik: nej
Ett spindeldiagram där den röda linjen på ett eller flera ställen går in till diagrammets mitt (värde 0)
innebär att hunden har avbrutit ett eller flera moment eller hela beskrivningen.
bph_happy
RM = Rasmedelvärde,    HM = Hundens medelvärde
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,7 4,0 1,3
Hälsning FP tid 2,8 3,5 0,7
Hälsning NP Int 3,0 2,0 -1,0
Hälsning NP tid 2,6 1,7 -0,9
Undergivenhet 1,2 1,0 -0,2
Lekintresse egen leksak 4,4 4,7 0,3
Lekintresse ny leksak 4,1 4,7 0,6
Dragkampsintresse 2,8 4,0 1,2
Engagemang för mat 3,6 3,0 -0,6
Lekintresse föraren 1,9 1,0 -0,9
Kontakt vid mat 2,4 1,0 -1,4
Överraskningsnyfikenhet 2,3 1,8 -0,5
Skrammelnyfikenhet 2,7 1,0 -1,7
Skottaktivitet 2,7 1,7 -1,0
Undersökning av annat 1,6 1,7 0,1
Oro FP 1,4 1,0 -0,4
Oro NP 1,4 1,0 -0,4
Avståndstagande FP 1,6 1,0 -0,6
Avståndstagande NP 1,3 1,0 -0,3
Förarbundenhet promenad 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsoro 1,4 4,0 2,6
Skrammeloro 1,4 5,0 3,6
Överraskningsflykt 2,7 2,0 -0,7
Skrammelflykt 2,0 3,7 1,7
Skottosäkerhet 1,2 1,0 -0,2
Underlagsosäkerhet 1,8 5,0 3,2
Hotfullhet NP 1,7 2,5 0,8
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,4 1,0 -0,4
Hotfullhet överraskning 2,0 1,0 -1,0
Imponerbeteende 1,1 1,0 -0,1