G-kull valptest

tillbaka till G-kullens sida

Valptest G-kullen 49 dagar

Kipper Kiira Texas Gibson Gioia Tonic Theo Sprocket Festis
Främmande rum
1 tid till första gnäll 20 30 30 39 26 30 10 17 2min
12sek
2 tid till kontakt 10 10 10 10 10 direkt direkt 10 direkt

Apporteringsanlag, liten boll

1 springer ej efter/går ej fram 1 1 1 1 1
2 springer efter men försöker ej ta den 2 2 2
3 springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar 3.5
4 springer efter, tendens att apportera
5 apporterar

Främmande föremål, fotboll

1 springer ej efter eller går ej fram 1 1 1
2 springer efter men går ej ända fram
3 går ända fram men försöker inte leka med bollen 3 3 3 3 3
4 försöker leka med bollen, nosar av den 4
5 leker, slår med tassarna och kampar med den

Främmande föremål, nalle

1 springer ej efter eller går ej fram 1 1 1
2 springer efter men går ej ända fram
3 går ända fram men försöker inte leka med nallen 3 3 3 3
4 försöker leka med nallen, nosar av den 4 4
5 leker, slår med tassarna och kampar med den

Social konkurrens, kamplek

1 kommer ej fram till trasan 1 1
2 kommer fram men biter ej 2
3 biter i trasan, men släpper direkt då man drar 3.5
4 håller emot och drar 4 4 4 4 4
5 drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar

Viltintresse

1 går ej fram till fågeln 1
2 går fram och nosar på fågeln
3 går fram och nosar/biter i fågeln 3 3 3 3 3
4 går fram och nosar/drar i fågeln 4 4 4
5 går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren

Skrammel

1 ingen reaktion 1
2 reagerar lite men går ej fram 2 2
3 reagerar och går fram 3 3 3 3
4 reagerar mycket men går fram efter en stund 4
5 reagerar mycket går ej fram till burken 5
avreagerar snabbt x x x x x x x x
kvarstående rädsla x

Kommentarer till valparna:

Sammanfattning: