G-kull JUM

tillbaka till G-kullen sida

Namn Tonic Kipper Gibson Gioia medel G-kullen
Datum 090610 090610 090610 090610
Ålder 11 mån 11 mån 11 mån 11 mån
1a APPORTERING Engagemang 3/3 3/3 3/3 2/2
1b APPORTERING
vägen ut
3/3 4/4 4/4 4/4
1c APPORTERING gripande 4/4 3/3 3/3 1/1
1d APPORTERING
grepp
3/3 3/2 4/2 1/1
1e APPORTERING
bärande
5/5 5/4 4/3 1/1
1f APPORTERING
vägen in
4/4 4/2 2/2 1/1
2a SÖK
engagemang
2 3 3 3
2b SÖK
uppletande
5 5 5 5
2c SÖK
gripande
4 4 4 4
2d SÖK
grepp
3 2 2 3
2e SÖK
bärande
5 5 5 5
2f SÖK
vägen in
4 4 4 4
3 VILTINTRESSE 2 2 2 2
4a VATTENARBETE
samarbete
2 2 2
2 2 2
4b VATTENARBETE
igång
4 4 4
4 4 4
4c VATTENARBETE simteknik 4 2 4
4 2 4
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * 4 4 5
4 5
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * 2 5 5
3

*nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer.
Gioia löpte så därför avstod vi det som var i vattnet