Fransk bullldog, patella

Patella – Patellaluxation, eller knäledsrubbning,
är relativt vanligt på den franska bulldoggen men  långt ifrån alla får problem av detta. En patellaluxation innebär i stora drag att knäskålen hoppar ur knäledsfåran. En knäled är komplicerat uppbyggd och det är många beståndsdelar som samverkar för att knät ska fungera som det ska. Därför finns det många olika anledningar till att en hund kan få en patellaluxation och det krävs veterinärhjälp om hunden får problem av sin luxation. En van hand kan känna om knäskålen hoppar ur sin position men för den ovane är det inte rekommenderat att klämma och känna då det lätt kan bli fel. Patellaluxation graderas i en 0- till 4-gradig skala och alla frallor som ska gå i avel ska patellaundersökas efter ett års ålder. Symptom: Hälta, tecken på smärta. Behandling: Det är viktigt att en patellaluxation behandlas tidigt för att undvika följdskador så som korsbandsskador och artrosbildning. I många fall är operation nödvändig och ofta kan hunden leva som vanligt efter rehabträning.