Fransk bulldog diskbråck

Diskbråck är ett sjukdomstillstånd där de ”stötdämpande” diskar av brosk som finns mellan varje kota i rygg och nacke förändras eller förkalkas.

Då förlorar disken sin elasticitet och den kan börja trycka mot ryggmärgen eller gå sönder och på så vis orsaka inflammation i ryggmärgskanalen. Båda dessa skador är smärtsamma för hunden och iblnd orsakar trycket även skador på nerverna med svaghet eller förlamning som resultat.

Symptom: tecken på smärta, vinglighet, hunden står konstigt på tassarna, släpande rörelser, inkontinens och förlamning.

Behandling: Vid misstanke om ryggproblem kontakta alltid veterinär. För att kunna säkerställa om hunden lider av deformerade kotor eller diskbråck måste ryggen röntgas, först efter det sätts behandling in.
Behandling kan vara allt från vila till operation.