Fralla, statistik

 

Antal röntgade hundar
1999-01-01–2011-12-05

HD grad A 4
HD grad B 5
HD grad C 4
HD grad D 6
HD grad E 3

Antal ögonlysta hundar
1999-01-01–2011-12-05

gamla protokollet

Ögon UA 13
Icke ärftlig katarakt 1
Katarakt total 1

MH
1999-01-01–2011-12-05

Beskrivna hundar 160
beskrivaren avbryter 2
2011 20 st
2010 47 st
2009 27 st     beskr avbr 1
2008 27 st
2007 19 st     beskr avbr 1
2006 10 st
2005 5 st
2004 2 st
2003 2 st
2002 1 st

Antal ögonlysta hundar
2011-01-01–2011-12-05

nya protokollet
Ögon UA 2