Fralla, fjärilskotor

Fjärilskotor eller halvkotor – De två vanligast förekommande ryggproblemen hos den franska bulldoggen är s.k. fjärilskotor samt diskbråck. Frallan har i regel 10-15 kotor färre än hundar med svans, dessutom är ofta kotorna runt svansroten missbildade på något sätt. Fjärilskotor, eller halvkotor, är en outveckling i kotorna och kan därmed alltså klassas som en deformering eller en missbildning.
Halvkotor bildas när den högra och den vänstra halvan av den kota som håller på att utvecklas inte går ihop, utan det blir en kotkropp som liknar en fjäril, sedd uppifrån. De två halvor som inte gått ihop växer oftast ojämnt och bildar en kilformad vertikal kotkropp. Beroende på åt vilket håll den breda delen ev kilen är riktad, kan den orsaka att ryggraden kröker sig uppåt mot ryggen (kyphos) eller sidledes (scolios). Som ryggraden böjs, så böjer sig också ryggmärgskanalen; och varje deformering av kanalen kan trycka mot ryggmärgen och/eller dess blodtillförsel, med allvarliga konsekvenser.

Symptom: svaghet, stress, skyggar undan, aggressivitet mm.