Förgiftningar

tillbaka till sjukdomar mm

Förgiftning hos hund, Evidensia

                  Bläddrai foldern »

Har din hund eller katt fått i sig något olämpligt? Vet du vilka ämnen som är farliga?

Förgiftningar hos hund är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på att de inte alls är bra för hunden. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan ibland vara dödligt för hundar.

Ofta är det bråttom när djuren kommer till akuten, och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar, och ibland ännu längre tid.

Här får du veta mer om ämnen som är farliga, vilka symptomen är och vad du kan göra själv.

Om du misstänker att din hund är förgiftad, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.

https://youtu.be/fclUD0AqJ84

VETERINÄR Andrea Mårtensson ger Goda råd om förgiftning

VANLIGA TYPER AV FÖRGIFTNING HOS HUND.

Här kan du läsa om några av de vanligaste typerna av förgiftning hos hund. En del saker, som råttgift och glykol är självklara medan andra kanske förvånar. Att matrester med lök, ett russin som fallit ned på köksgolvet eller en vanlig huvudvärkstablett för människor kan vara mycket farligt är inte alla medvetna om

CHOKLAD
Innehåller kakao som innehåller teobromin, vilket är giftigt för hundar. Symtom kommer efter 4–24 timmar och kan vara hjärtklappning, hyperaktivitet, rastlöshet, kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, och skakighet. Vid större mängder kan dödsfall inträffa. Kontakta veterinär om djuret ätit choklad. Försök bedöma hur mycket det ätit och hur hög kakaohalten är. Har hunden ätit mycket choklad, åk in akut.
RÅTTGIFT
Luktar och smakar gott för hundar. Symtomen kommer efter några dagar eller någon vecka. Förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ. Också en liten dos är farlig. Att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem. Symtom är att de blir slöa, hängiga, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen. Ser du att djuret får i sig råttgift, åk direkt till veterinär. 
LÄKEMEDEL
Läkemedel för människor som vanliga värktabletter kan vara farliga för djuren. Alvedon förstör röda blodkroppar hos hunden och den kan dö inom ett dygn. Medicin kan ge inre blödningar i mage och tarm. Det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Symtomen kommer först efter några dagar. En njurskada kan dröja flera veckor.
VÄXTER
Blad och blommor kan vara farliga för främst katt, men vissa växter är farliga även för hundar. Julros och liljeväxter är till exempel mycket giftiga. Hyacint, amaryllis och flera andra växter är även de olämpliga att ha hemma.
LÖK
Alla sorters lök, både rå och tillagad, innehåller ämnen som kan ge hundar svår blodbrist och skador på inre organ. Symtom är aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.
RUSSIN och VINDRUVOR
Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket hunden tål. Så lite som ett russin vara farligt. Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet, kommer oftast inom sex timmar. Efter 1–3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig t ex genom att hunden kissar dåligt. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor
GLYKOL
Finns i kylarvätska, spolarvätska och läckande element, smakar gott men är mycket farligt. De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta att fungera. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att din hund fått i sig glykol.
 
Julen är en särskilt olycksdrabbad högtid när det gäller förgiftningar.
Läs mer om julens faror här. 
Varje år blir hundar sjuka i samband med att de får i sig vatten förgiftat av alger.
Läs mer om algförgiftning här.
HUNDFÖRGIFTNING GLYKOL
Glykol är mycket giftigt för hundar, det finns bl a i kylarvätska och spolarvärska
VID MISSTANKE OM FÖRGIFTAD HUND

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din hund inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din hund får i sig så långt det är möjligt. Händer det akut, kontakta veterinär.

Kontakta veterinär.

Har din hund ätit något giftigt, eller fått i sig för stor dos av något som inte är bra för djuret? Ta noga reda på vad djuret ätit, hur länge sedan det var och i vilken mängd. Kontakta sedan din klinik eller ditt djursjukhus. Vid besök, ta om möjligt med det djuret fått i sig, till exempel förpackningen med choklad, paketet med råttgift eller medicinburken.

Ring och kom sedan in så snabbt som möjligt.

Svårbedömda förgiftningssymptom.

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att hunden får feber, är trött, hängig, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan vara att hunden kräks, får diarré, andas hastigt eller är ”speedat”.

VAD GÖR VETERINÄREN?

Veterinären undersöker en förgiftad hund och sätter in behandling utifrån vilken förgiftning det gäller. Om din hund precis har fått i sig något farligt ämne kan vi hjälpa den att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att hunden utvecklar några förgiftningssymtom.

Så här går undersökningen till:

1. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
– Vad och hur mycket du misstänker att din hund fått i sig.
– Hur länge symtomen pågått.
– Om hunden haft problem tidigare.
– Finns råttgift där din hund vistas.
– Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.

2. Veterinären undersöker hunden och dess hud.

3. Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.

4. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.

5. En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Behandling förgiftning hund.

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in. Det kan handla om att försöka få ut ämnet genom kräkning, att ge hunden dropp för att spola rent. I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska. Vid kraftig förgiftning kan din hund skrivas in. Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp ibland medicin. En del hundar får motgift mot de ämnen som den fått i sig. Mot råttgift kan vi behandla med  medicin. Kraftiga inre blödningar kan kräva blodtransfusioner.