Fix vallning

tillbaka till Fix sida

NHAT
Hummelviksgårdens Unika Kung Calle ”Fix”
datum: 220501
ort:  Färlöv
domare: Anna Brinning
kontakt människor
kontakt hundar
ljudkänslighet
samarbete förare
hinder
lämnad av förare
inkallning
UTVÄRDERAD SOCIAL DEL G (godkänd)
KOMMENTAR OM SOCIALICERINGSDELEN

Trevlig och glad hund
närmande av flocken
kontakt med flocken
intresse och initiativ  
UTVÄRDERING AV VALLANLAG EXC (excellent)
KOMMENTAR OM VALLANLAGSDELEN
Suverän liten hund