Fix BPH

tillbaka till Fix sida

Ett spindeldiagram där den röda linjen på ett eller flera ställen går in till diagrammets mitt (värde 0)
innebär att hunden har avbrutit ett eller flera moment eller hela beskrivningen.
 

Genomförd BPH:   ja   Ålder vid beskrivningen:   24 månader 27 dagar   Tillfälle hos SKK:   2019-06-15-032
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   MARMOLIN BERTIL
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   BLEKINGE
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2019-06-15        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SKK   Löptik:  

RM = Rasmedelvärde,    HM = Hundens medelvärde
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,8 4,0 1,2
Hälsning FP tid 2,8 5,0 2,2
Hälsning NP Int 2,5 4,0 1,5
Hälsning NP tid 2,2 3,0 0,8
Undergivenhet 1,4 1,0 -0,4
Lekintresse egen leksak 3,9 4,7 0,8
Lekintresse ny leksak 3,3 4,3 1,0
Dragkampsintresse 2,5 4,8 2,3
Engagemang för mat 2,7 2,8 0,1
Lekintresse föraren 2,0 1,0 -1,0
Kontakt vid mat 2,0 1,0 -1,0
Överraskningsnyfikenhet 2,0 2,6 0,6
Skrammelnyfikenhet 2,4 1,7 -0,7
Skottaktivitet 1,8 1,7 -0,1
Undersökning av annat 1,8 2,7 0,9
Oro FP 1,2 1,0 -0,2
Oro NP 1,7 1,0 -0,7
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,6 1,0 -0,6
Förarbundenhet promenad 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsoro 1,5 1,0 -0,5
Skrammeloro 1,3 1,0 -0,3
Överraskningsflykt 2,7 1,3 -1,4
Skrammelflykt 1,9 1,7 -0,2
Skottosäkerhet 1,4 1,0 -0,4
Underlagsosäkerhet 1,7 2,5 0,8
Hotfullhet NP 2,3 1,0 -1,3
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 1,5 1,0 -0,5
Imponerbeteende 1,2 1,0 -0,2