Ferox FB-R

tillbaka till Ferox sida

2019-06-29-037 Bergeforsen Retriever (fb-R) SSRK
     2019-06-29 Domare 1:   Holter Anna
  Genomförd FB-R
  Skott genomfört med:   9Mm
  1a1 Intresse utlägg:   2
  1a2 Vägen ut:   5
  1a3 Gripande:   3
  1a4 Grepp:   3
  1a5 Bärande:   5
  1a6 Vägen in:   3
  1b1 Intresse utlägg:   3
  1b2 Vägen ut:   5
  1b3 Gripande:   1
  1b4 Grepp:   1
  1b5 Bärande:   1
  1b6 Vägen in:   1
  2a Gripande:   1
  2b Omtag:   1
  2c Grepp:   1
  2d Vägen in:   1
  2e Lek med föremålet:   1
  3a Gripande:   2
  3b Omtag:   3
  3c Grepp:   1
  3d Vägen in:   1
  3e Lek med föremålet:   1
  4a Aktivitet:   2
  4b Ljud:   3
  5a Förföljande:   4
  5b Nyfikenhet:   5
  5c Gripande:   1
  5d Lek med föremålet:   1
  6a Intresse:   2
  6b Ljud:   1
  7a Uthållighet/tid:   4
  7b Marktäckning:   2
  7c Fart:   3
  7d Engagemang:   2
  7e Kontakt förare:   2
  8a Respekt:   1
  8b Engagemang:   4
  8c Uthållighet/tid:   3
  8d Fysiska försök:   2
  8e Kontakt förare:   1
  9a Nyfikenhet:   4
  9b Gripande:   1
  9c Grepp:   1
  10a Aktivitet:   3
  10b Ljud:   3
  11a Intresse:   1
  11b Rädsla:   1