Ferox BPH

tillbaka till Ferox sida

Genomförd BPH:   ja   Ålder vid beskrivningen:   13 månader 2 dagar   Tillfälle hos SKK:   2019-06-30-009
Beskrivare avbryter:   nej   Ägare avbryter:   nej   Beskrivare:   HOLTER ANNA
Orsak:     Oacceptabelt beteende:   nej   Ort:   TIMRÅ
Fördjupad genomgång:   nej   Provdatum:   2019-06-30        
BPH med skott:   ja   Bitbeteende:   Inga tecken        
Avstår skott:   nej   Kastrerad:   nej        
Arrangör:   SBK  

Moment RM HM Avvikelse Kullens medel
Hälsning FP int 2,7 5,0 2,3  
Hälsning FP tid 2,8 4,5 1,7  
Hälsning NP Int 3,1 5,0 1,9  
Hälsning NP tid 2,6 4,4 1,8  
Undergivenhet 1,2 5,0 3,8  
Lekintresse egen leksak 4,5 4,7 0,2  
Lekintresse ny leksak 4,1 5,0 0,9  
Dragkampsintresse 2,8 4,3 1,5  
Engagemang för mat 2,9 3,8 0,9  
Lekintresse föraren 1,8 1,0 -0,8  
Kontakt vid mat 2,5 4,0 1,5  
Överraskningsnyfikenhet 2,3 1,7 -0,6  
Skrammelnyfikenhet 2,7 4,0 1,3  
Skottaktivitet 2,7 1,7 -1,0  
Undersökning av annat 1,7 1,0 -0,7  
Oro FP 1,3 1,0 -0,3  
Oro NP 1,3 1,0 -0,3  
Avståndstagande FP 1,5 1,0 -0,5  
Avståndstagande NP 1,3 1,0 -0,3  
Förarbundenhet promenad 1,5 1,0 -0,5  
Överraskningsoro 1,3 1,0 -0,3  
Skrammeloro 1,3 1,0 -0,3  
Överraskningsflykt 2,6 2,7 0,1  
Skrammelflykt 1,9 1,3 -0,6  
Skottosäkerhet 1,2 1,0 -0,2  
Underlagsosäkerhet 1,9 2,1 0,2  
Hotfullhet NP 1,6 1,0 -0,6  
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0  
Off reaktion vid överrask 1,1 2,0 0,9  
Hotfullhet överraskning 1,7 2,3 0,6  
Imponerbeteende 1,0 1,0 0,0