Eevie utställning

tillbaka till Eevis sida

katalog nr
 datum
 plats
 domare
 namn
 ålder
 klass
 bedömningspunkt  poäng kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25
 temperament  15
 päls och hud  15
 ögon  10
 öron  10
 tassar  10
 övrigt
 kondition/presentation  15
 summa  100
 placering  .
katalog nr
 datum
 plats
 domare
 namn
 ålder
 klass
 bedömningspunkt kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25
 temperament  15
 päls och hud  15
 ögon  10
 öron  10
 tassar  10
 övrigt
 kondition/presentation  15
 summa  100
 placering  .
katalog nr  1:67
 datum  160910
 plats  Umeå
 domare  Johanna Groth, Groth’s
 namn  Eevie
 ålder  6 mån
 klass  pet  ungdom
 bedömningspunkt  poäng kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25  21  ok storlek, kunde ha mer hull
 temperament  15  13  härlig tjej
 päls och hud  15  13  ren
 ögon  10  9  rena, klara
 öron  10  9  rena
 tassar  10  8  mjuka tassar, lite långa klor
 övrigt
 kondition/presentation  15  15  välpresenterad
 summa  100  88
 placering  2/2  .
katalog nr  2:67
 datum  160910
 plats  Umeå
 domare  Carin Österlund, Nightfall’s
 namn  Eevie
 ålder  6 mån
 klass  pet  ungdom
 bedömningspunkt  poäng kommentar
max tilldelat
 kropp och sundhet  25  22  baby under utveckling
 temperament  15  12  lite nervös men nyfiken och uppmärksam
 päls och hud  15  13  len, mjuk, ren
 ögon  10  9  mycket vackra 🙂
 öron  10  8  lite smuts
 tassar  10  8  lite torra tassar, bra klippta klor
 övrigt
 kondition/presentation  15  15  väl presenterad
 summa  100  87
 placering  2/2  .