Easy valptest

tillbaka till Easys sida

Test miljö

Beteende

Tid till första gnäll

55 sek
Tid till kontakt 48 sek *
Apporterings anlag
1. Springer ej efter  2. Springer efter men försöker ej ta den 3. Springer efter, lyfter, lägger sig eventuellt och tuggar (puffar på den) 4. Springer efter tendens att apportera 5. Apporterar  
Kommentar:
Reaktion för främmande föremål stor Fotboll    
1. Springer ej efter eller går ej fram 2. Springer efter men går ej ända fram   3. Går ända fram men försöker ej leka med bollen   4. Försöker leka med bollen, nosar av den  5. Leker, slår med tassarna och kampar med den
Kommentar:  
Reaktion för främmande föremål; Stor nallebjörn
1. Springer ej efter eller går ej fram   2. Springer efter men går ej ända fram   3. Går ända fram men försöker ej leka med nallen 4. Försöker leka med nallen, nosar av den   5. Leker, slår med tassarna och kampar med den. 
Kommentar:  
Social konkurrens, kamplek
1. Valpen kommer ej fram till trasan   2. Valpen kommer fram men biter ej   3. Biter i trasan men släpper direkt när man drar 4. Håller emot och drar 5. Drar kraftigt med huvudskakningar och morrning (ej morrningar)
Kommentar:
Fågel
1. Går ej fram till fågeln 2. Går fram och nosar på fågeln 3. Går fram och nosar/biter i fågeln 4. Går fram och nosar/drar i fågeln 5. Går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren
Skrammel
1. Ingen reaktion 2. Reagerar lite men går ej fram 3. Reagerar och går fram (lite finns kvar) 4. Reagerar mycket men går fram efter en stund 5. Reagerar mycket går ej fram till burken
Avreagerar snabbt X
Kvarstående rädsla  
Kommentar: Sätter sej i ett hörn och gnäller. Lite rädsla fanns kvar en stund men sen försvann allt och han började leka med burken. Kampa inte så mycket med honom, framför allt inte barnen.