E-kull JUM

tillbaka till E-kullens sida

Namn Eliska Easy Mirre Flizan Elsie Era Elvis Medel för E-kullen
Datum 060923 060923 060923 060923 060923 060923 060923  
Ålder 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån  
1a APPORTERING Engagemang 2 2 2 4 2 3 3 2.5
2 2 2 4 2 3 3 2.5
1b APPORTERING vägen ut 3 4 3 4 2 3 3 3.1
3 4 4 4 3 3 3 3.4
1c APPORTERING gripande 4 2 4 3 1 4 4 3.1
4 3 4 3 2 4 4 3.4
1d APPORTERING grepp 3 1 3 3 1 4 3 2.6
3 2 2 3 2 4 3 2.7
1e APPORTERING bärande 5 1 5 5 1 5 5 3.8
5 5 5 3 1 5 5 3.7
1f APPORTERING vägen in 4 1 4 5 2 4 4 3.4
4 5 3 1 1 4 4 3.1
2a SÖK engagemang 2 2 2 2 1 2 2 2
2b SÖK uppletande 3 3 5 5 1 2 3 3.1
2c SÖK gripande 4 3 4 3 1 4 4 3.3
2d SÖK grepp 3 3 3 3 1 3 3 2.7
2e SÖK bärande 5 5 5 5 1 5 5 4.4
2f SÖK vägen in 4 4 3 4 1 4 4 3.4
3 VILTINTRESSE 2 2 2 2 2 2 2 2
4a VATTENARBETE samarbete 2 3 2 2 2 2 3 2.3
2 3 2 2 2 2 3 2.3
4b VATTENARBETE   igång 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4c VATTENARBETE simteknik 5 4 5 4 4 4 3 4.1
5 4 5 4 4 5 4 4.4
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * 3 3 4 5 4 3 3 3.6
4 3 5 4 4 3 3.8
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * 2 2 2 5 2 2 2 2.4
3 2 5 3 3 1 2.8

*nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer.