Dimma MH

Tillbaka till Dimmas sida

Beskrivare: David Lundgren
Skellefteå BK 140817

 

1
2
3
4
5
Rasgenomsnitt
1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Följer med motvilligt.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren..
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Följer med villigt, är över- drivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte.
Leker inte, men visar intresse.
Startar lång- samt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt..
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
3a
1.JAKT
Förföljande
Startar inte.
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a
2.JAKT
Förföljande
Startar inte.
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b
1.JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.
3b
2.JAKT
Gripande
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVSTÅNDSLEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVSTÅNDSLEK
Hot / aggressivitet
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del.
Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.
5c. AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figurant med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVSTÅNDSLEK
Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte, men visar intresse.
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVSTÅNDSLEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot / aggressivitet
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge el. liten tempoväxling vid någon av passagerna.
Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan, båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen. Alt. flyr.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid.
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Går fram till fig. utan hjälp.
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid.
Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den
Besvarar kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte.
Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b.
LEK 2
Gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. förare avstår skott.