DE, Degenerativ encefalopati

tillbaka till sjukdomar mm

Degenerativ encefalopati, DE

På Tollarklubbens hemsida skriver de så här:

En ny sjukdom har diagnostiserats för tollare. Det är en neurologisk sjukdom som har fått namnet: Degenerative encephalopathy (på svenska Degenerativ encefalopati) eller Degenerative encephalopathy with sleep disorder and caudate necrosis för att vara helt korrekt.

Detta är en sjukdom som gradvis blir värre och till slut får hunden avlivas på grund av de tilltagande symptomen. Den är med största sannolikhet ärftlig med en enkel recessiv arvsgång, dvs samma nedärvningsmönster som t ex PRA. Det innebär att det är ett enda genpar som styr sjukdomen och att en sjuk hund måste få genen av båda sina föräldrar. Om två bärare av sjukdomen paras så blir statistiskt sett 25% av valparna sjuka, 50% blir anlagsbärare och 25% blir normala.

Sjukdomen är dramatisk. Den orsakar nedbrytning av vissa områden i hjärnan som leder till motoriska problem som rörelsestörning, inlärningssvårigheter, svårt att koncentrera sig och koordinera sina rörelser. När hunden sover får vissa hundar mycket kraftiga ryckningar i hela kroppen, andra kan ha ett väldigt upprätt simsätt (bör dock inte förväxlas med den simningsovane tollarens simförsök). Hundarna kan också få beteendeförändringar i form av aggression, både mot hundar och människor.

Forskningen har letts av University of Missouri i USA och de har upprättat en hemsida för att informera tollarägare och uppfödare om sjukdomen. Du hittar den här: http://www.caninegeneticdiseases.net/toller

Har du en hund som stämmer in på symptomen är du välkommen att ta kontakt med Avelsansvarig eller direkt med forskarna på den adress som finns på hemsidan. Känner du någon som har en hund som kan stämma in, gör ägarna uppmärksamma på hemsidan och be dem ta kontakt!


150709

Tollarklubben vill informera om att forskningen har gått framåt gällande mutationen som orsakar DE, och att det är framtaget ett DNA test att tillgå för de som önskar testa sin tollare. Testet som är framtaget är ett svabbprov. En bomullstops gnuggas mot kindens slemhinna i munnen på hunden och sedan stryks varsamt mot ett speciellt kort med absorberande yta. Detta kort resorberar saliv och celler som gnuggats bort med bomullstopsen. Svabbtestet återsänds till medföljande svarsadress som du får hem med svabbtestet.

LÄS MER OM TESTET HÄR > > >


150811

Tydliggörande av Tollarklubbens hållning kring DE, Degenerativ Encefalopati

Vi var dessvärre otydliga i vårt styrelsebeslut 2015-07-30 avseende vår rekommendation kring DE, vilket är mitt ansvar som ordförande. Vi vill därför förtydliga detta enligt följande:

Tollarklubben rekommenderar att alla föräldradjur, blivande och nuvarande bör DNA-testas avseende DE. Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på hemsidan.

Tollarklubben rekommenderar att anlagsbärare av DE endast paras med en testad clear/fri partner samt att hundar som har testats som sjuka inte skall användas i avel.

Det viktiga just nu är att så många som möjligt testar de hundar som redan är föräldrar och de som planeras för avel så snart som möjligt för att vi skall få en kunskap om utbredningen av sjukdomen. Därefter kommer frågan tas upp återigen för diskussion.

Mats Viker, ordförande Tollarklubben


Här är en länk till en artikel på engelska om DE: http://veterinaryrecord.bmj.com/content/177/3/74.full


Marie Kinder, Blazing Fowlers kennel, förklarar sjukdomen så här:

Icke tollaravelsintresserade kanske undrar om varför det kommer mystiska statusuppdateringar om DE och sedan en skara ”grattis”. Det har kommit en ny sjukdom på tollare ”Degenerative encephalopathy with sleep disorder and caudate necrosis” som förkortas DE. Detta står att läsa på tollarklubbens hemsida: ”Detta är en sjukdom som gradvis blir värre och till slut får hunden avlivas på grund av de tilltagande symptomen. Den är med största sannolikhet ärftlig med en enkel recessiv arvsgång, dvs samma nedärvningsmönster som t ex PRA. Det innebär att det är ett enda genpar som styr sjukdomen och att en sjuk hund måste få genen av båda sina föräldrar. Om två bärare av sjukdomen paras så blir statistiskt sett 25% av valparna sjuka, 50% blir anlagsbärare och 25% blir normala.

Sjukdomen är dramatisk. Den orsakar nedbrytning av vissa områden i hjärnan som leder till motoriska problem som rörelsestörning, inlärningssvårigheter, svårt att koncentrera sig och koordinera sina rörelser. När hunden sover får vissa hundar mycket kraftiga ryckningar i hela kroppen, andra kan ha ett väldigt upprätt simsätt (bör dock inte förväxlas med den simningsovane tollarens simförsök). Hundarna kan också få beteendeförändringar i form av aggression, både mot hundar och människor.”

Vi TESTAR alltså våra tollare nu genom att beställa test från USA. Det skickas hit (en tops och en papperslapp) och vi går till veterinären som tar celler från tollarens mun. Cellproven skickas till USA och vi får veta om vår tollare är CLEAR dvs helt fri från anlagen, CARRIER dvs den är anlagsbärare eller AFFECTED dvs den är drabbad även om den ännu inte visat symtom.