Våra cardigans statistik

namn BPH
MH
 HD  ED patella  ögon fluff  pink DM bak
sporrar
vall
anlag
får
vall
anlag
nöt
titlar kullar annat
 Elektra  ja
 ja
B/B 0/0  0/0  UA  carrier   normal  nej  ja  ja SEVCH
RLDN
RLDF
Blåtiran  G
H. L-kull
H. O-kull
inköpt
 Brindla  ja
 ja
B/B    0/0  UA        nej     SEUCH  H. R-kull inköpt
 Geisha  ja  A/A  0/0    katarakt  carrier    carrier  nej         imp Frankrike
 Luna    C/C  0/0  0/0  UA  normal  carrier  clear  nej     RLDN   imp Frankrike
 Elvin  ja  C/C  0/0  0/0  UA      clear  nej     LP1
RLDN
inget kennelnamn
inget kennelnamn
imp NL
 Bine  ja  C/C  0/0  0/0  katarakt  normal  carrier  clear  nej         imp Tyskland
steriliserad
 Dollar  ja  A/A  0/0  0/0  UA  normql    clear  ja       FIN
U-kullen
 
 Lexus  ja  B/B  0/0  0/0  UA  norrmal    clear  nej     SE VCH
RLDN
   
 Lizzie  ja  B/B  0/0  0/0  UA  normal    clear  nej       T-kullen
inget kennelnamn
 
 Lewis  ja  C/C  0/0      fluff      ja     RLDN
RLDF
   
 Luke    C/C  0/0          carrier  ja          
 Lester                carrier  nej         missformad
bröstkorg
 Lector    B/B  0/0          carrier  nej     SWE CH    kastrerad
 Cayenne    C/C  0/0      fluff    carrier  ja     RLDN    
 Leia  ja  C/C  0/0      fluff    clear  ja       inget kennelnamn  
 Lucky    C/C  0/0      fluff      ja         kastrerad
 Susannah    A/A                     N-kull FRA export
Frankrike
 Kurbits                            
 Giro    C/C  0/0                     monochid
kastrerad 
exporterad
Finland
 Romy    A/A                       export
Frankrike
 Foxy    C/C  0/0      clear  clear  carrier         Lovlipon  
 Roxy    B/B  0/0      clear  clear  clear            
 Ponz  ja  B/C  0/0  0/0        clear       RLDN
RLDF
RLDA
SE RALLYCH
2xCERT 
   
 Bob    D/D  0/0                      
 Tilly    A/A    0/0  UA      clear  ja           baksporrar
 Stella   A/A            clear  ja          baksporrar
 Uffe   C/B            clear       RLDN
RLDF
   överbett
 Zelda                clear            
 Veija ja  A/A  0/0      carrier  clear  clear            
 Fix   B/B            clear            
 Penny                clear            short ulna
 Zelma   B/B            clear            
 Allis                clear            
 Ultra    B/B       carrier    clear            
 Ville    B/B            clear            
 Mooi    A/A            clear            
 Ulla    B/B            clear            
Z                clear            
Zeke   B/B       carrier    clear            
Zvea   C/C            clear            
Blue   C/C            clear            
Zookie   D            clear            
Elton                           överbett
Önska                            
Peebee                            
Corben                            
Ölvin                           överbett
antal röntgade A B C D E
42 36 6 9 13 2