Bob tricks

tillbaka till Bobs sida

200523 NTD
domare: Åsa Tova Berg
1. Backa i korridor
2. Tittut
3. Slå med framtassarna på ett objekt
4. Tala, prata
5. Godis på nosen
6. Puss (bonus ”kram”)
7. Snurra/spinn
8. Hopp över knä
9. Gå fint i koppel
10. Stanna
Bonus: kom hit. loss