Black skin disease

Black Skin Disease (BSD) / Alopecia X

Hos spetsraser som tex Pomeranian, Chow-Chow, Husky och Samojed förekommer det hudproblem, en av dessa går under namnet Black Skin Disease (BSD). Det officiella namnet för sjukdomen är Alopecia X (alopecia betyder håravfall och X står för okänt) vilket visar hur lite man vet om sjukdomen.

Uppfödare har gjort undersökningar och upptäckt att sjukdomen är ressesiv vilket betyder att båda föräldrarna till en sjuk hund är bärare på sjukdomen.  I 9 av 10 fall så är det hanarna som insjuknar, medan det är tikarna som bär på sjukdomen. En anlagsbärare är till synes frisk men om man parar ihop två bärare så kan avkommorna insjukna.

Tecken på BSD kan du se då en frisk Pomeranianvalp vid sex-sju månaders ålder byter till vuxen päls, en hund med BSD behåller sin ulligapäls och får aldrig en vuxen päls med sträva täckhår. Pomeranian hundar med täckhår kan också insjukna i BSD, därför är det så svårt att säga vilka som är friska och vilka som insjuknar! Vid ca 20 månaders ålder börjar BSD hunden fälla sin päls och den blir sånär på skallig, för att aldrig återfå sin päls. Men det finns fall där hunden får behålla sin päls upp till 4-5 års ålder och fäller därefter sin päls. Oftast blir hunden pälslös på delar av hela kroppen förutom på huvud och benens nedre del. Huden kan också färgas svart därav namnet ”black skin disease”, det är inte alltid som huden färgas svart.

Det finns inga mediciner mot sjukdomen, men man kan se att hanarna återfår sin päls eller en del av den efter kastrering. Hundar som har BSD eller är bärare skall inte användas i avel. Kanske felaktigt att skriva att det inte finns mediciner, för en del medicinerar med Vetoryl som har mycket stora biverkningar och ofta dör hunden inom 2 år, efter påbörjad medicinering. I Ryssland har man hittat på olika typer av medicin/kurer som gett pälsen tillbaka, dock får hunden inte samma färg utan en ”blaskigare” ton, vilket avslöjar om hunden medicinerats. Men det finns inga officiella mediciner som hjälper hunden att bli frisk!

Det finns mycket mera att läsa om sjukdomen och se på bilder på följande sida http://www.marvistavet.com/html/alopecia_x.html

eller på Canadas Pomeranian clubs hemsida http://www.pcoc.net/black-skin-disease.htm

Sjukdomen finns även hos människan, bla Mattias Särnholm från Room Service lider av Alopecia HÄR

Jag har hållit på med Pomeranian rasen sedan 1992, jag har sett en del hanar födda i Norden som redan på 90 talet insjuknade i BSD eller var bärare av sjukdomen. Vi har både sett och hört att flera av de importer som kommit till Norden från USA, Canada, Scotland och Filippinerna har insjuknat eller lämnat BSD eller andra pälsproblem. Man kan tycka att sjukdomen breder ut sig men då mörkertalet är stort så är det svårt att säga hur allmän sjukdomen är och har varit tidigare.

Ca 60% av de Canadensiska och Amerikanska Pomeranians utvecklar BSD medan ca 10% av de svenskfödda Pomeranian hundarna insjuknar och tyvärr stiger denna procent hela tiden.

Tyvärr är sjukdomen inte kartlagd, jag hade gärna sett att man kartlägger de sjuka hundarna för att begränsa sjukdomen. Många uppfödare sitter inne med mycket information och många är de som inte vill eller vågar dela med sig av sina erfarenheter pga av inte stämplas för att prata ”skit” om någons hundar eller såra någon uppfödare. Det är ju inte den enskilde uppfödarens fel att hon eller han har fött upp eller importerat en sjuk hund. Det skulle främja rasen och ligger i allas intresse att jobba mera ”över gränsen” än att ”bygga murar” och låta bli att dela mig sig av sina erfarenheter av sjukdomar överlag.

Det finns inget som är så känsligt som att prata om någon annans hund!!!

från www.dognews.se