Anatomiskt lexikon

tillbaka till lite av varje

Vad står det egentligen på hundens kritiklapp när den inte är skriven på svenska? Här hittar du några översättningar!

What is the english word for the critiques in the swedish language?

Tack Anette på Vildandens kennel att jag fick låna din sida

Svenska / Swedish Engelska / English Tyska / German Norska / Norweigian Finska / Finnish
Typ Type Typ, Typus Type Tyyppi
Maskulin Male Maskulinisch Maskulin Urosmainen
Feminin Female Feminin Feminin Narttumainen
Storlek Size Grösse Storrelse Koko
Uttryck Expression Ausdruck Uttrykk Olemus
Höjd Height Höhe Hoyde Korkeus
Huvud Head Kopf Hode Pää
Käke Jaw Kiefer Kjeve Leuka
Kind Cheek Backe Kinn Poski
Nos Muzzle Fang, Schnauze Snuteparti Kuono
Överkäke Upper-jaw Oberkiefer Overkjeve Yläleuka
Underkäke Under-jaw Unterkiefer Underkjeve Alaleuka
Tänder Teeth Zähne Tenner Hampaat
Saxbett Scissor bite Scherengebiss Saxbitt Leikkaava purenta
Överbett Overshot Uberbeisser Overbitt Yläpurenta
Underbett Undershot Unterbeisser Underbitt Alapurenta
Öra Ear Ohr Ore Korva
Ståndöra Prick ear Stehohr Ståore Pysyt korvat
Hängöra Drop ear Hängeohr Hengeore Luppakorva
Öga Eye Auge Öye Silmä
Hals Neck Hals Hals Kaula
Rygg Back Rucken Rygg Selkä
Karprygg Roach back Karpfenrucke Karperygg Köyry selkä
Sänkt rygg Swayback Senkrucken Svairygg Notkoselkä
Manke Withers Widerrist Manke Sekä
Höft Hip Hufte Höfte Lonkka
Svans Tail Rute Hale Hänte
Svansansättning Set on of tail Ruteansatz Haleansettelse Hännän kiinnitys
Kropp Body Körper Kropp Rumko
Kroppsbyggnad Conformation Konstitution Kroppsbygning Ruumiinrakenne
Bröstkorg Chest Rumpf Brystkasse Rintakeha
Revben Ribs Rippen Ribben Kylkiluu
Ben Leg Bein Ben Raaja
Framben Fore leg Vorderbein Framben Eturaaja
Bakben Hind leg Hinterbein Bakben Takaraaja
Skuldra Shoulder Bug, Schulter Skulder Lapa
Kohasig Cow-hocked Kuhhessig Kuhaset Pihikintut
Vinkling Angulation Winklung Vinkling Kulmaus
Tass Paw, foot Phote Pote Käpälä
Kors Croup Kruppe Kryss Lantio
Knäled Stifle Kniegelent Kne Polvinivel
Rörelser Movements Bewegungen Bevegelse Liikunta
Passgång Pace Passgang Passgang Peisaus, tasakäynti
Behäng Feathers      

 

Tillägg  
 engelska svenska
 aro hals, halsrygg
 bite bett, hugg = tearing bite
 bone structore benstruktur
 brisket bringa
 chest bröstkorg
 cow hocked kohasig
 dentition tandad, tex scizzor bite full dentation=fulltandat saxbett
 dewclaw sporre
 dewlap halsskinn
 elbow ambåge
 flank ländparti
 forearm underarm
 forehead hjässa, skalle
 front hundens framdel
 full dentation fulltandad, ingen tand fattas
 fur päls
 hind-quarters bakställ, bakdel med bakben
 hock has
 loin ländparti
 moderately angulated välvinklad
 mouth mun
 nose nosspegel
 overangulated övervinklad
 overshot överbett
 pacing passgång, fel gångart, hunden ska visas i trav
 pad trampdyna
 pastern mellanhand
 paw tass
 pistons legs moving like pistons=benen rör sej perfekt parallellt
 point of rump höftled
 point of shoulder bröstspets
 prick ears upprättstående öron
 rear hundens bakdel
 ribs revben
 rump korset, bakdelen
 scissors bite saxbett
 shoulder bog, skuldra
 skull skalle
 stifle underben, knä
 stop pannavsats,stop
 tail svans
 tailset svansroten
 teeth tänder
 toad out tåvid
 toenails tånaglar, klor
 underangulated undervinklad
 undershot underbett
 weight vikt
 well angulated välvinklad
 whiskers morrhår
 whithers manke height at whiters = mankhöjd