Amber 220622, första gången med får

tillbaka till Ambers galleri