Agilitymeriterade

tillbaka till champions och andra meriter

agilityklass
namn inoff klass 1 diplom klass 2 diplom klass3 diplom SM lag
 Sally SE AgCH
SEAg(hopp)CH
 King   Texas  5 pinnar AgD1
AgHoD1
 tävlar
 Samson  tävlar
 Theo  3 pinnar  tävlar SE AgCH  tävlar
 Kiira
 Elsie  3 pinnar  3 pinnar  tävlar
 Kaizer  3 pinnar  3 pinnar  tävlar
 Baloo  disk
hoppklass
 namn inoff klass 1 diplom klass 2 diplom klass 3 diplom SM lag
 King Texas  5 pinnar AgDH1  tävlar
 Samson  tävlar
 Theo  3 pinnar  3 pinnar  tävlar  tävlar
 Kiira
 Elsie  3 pinnar  tävlar
 Kaizer  3 pinnar  3 pinnar
 Baloo  disk