Ä-kull viktkurva

tillbaka till Ä-kullen

  nyfödd 13/9 1 dag
14/9
2 dag
15/9
3 dag
14/9
4 dag
14/9
5 dag
14/9
6 dag
14/9
valp 1 337g 345g 374g 400g 450g 500g 560g
    356g 390g 420g 480g 520g 580g
valp 2 338g 375g 397g 430g 460g 530g 590g
    379g 400g 450g 490g 560g 590g
valp 3 351g 343g 367g 390g 420g 470g 520g
    352g 380g 400g 450g 490g 530g
valp 4 350g 367g 371g 390g 430g 490g 510g
    367g 375g 410g 450g 500g 550g
valp 5 366g 363g 374g 410g 440g 500g 530g
    365g 380g 420g 470g 510g 550g
valp 6 360g 364g 386g 420g 470g 520g 570g
    374g 400g 440g 500g 540g 590g

En * betyder att då har den valpen fått tillägg.
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg!

  1 vecka
20/9
8 dag
21/9
9 dag
22/9
10 dag
23/9
11 dag
24/9
12 dag
25/9
13 dag
26/9
valp 1 600g 640g 710g 780g 840g 900g 950g
valp 2 610g 680g 720g 790g 840g 870g 930g
valp 3 550g 610g 640g 700g 750g 810g 870g
valp 4 570g 640g 690g 770g 810g 880g 920g
valp 5 570g 640g 700g 770g 800g 870g 920g
valp 6 620g 670g 730g 820g 840g 890g 960g
               

En * betyder att då har den valpen fått tillägg.
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten.
Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg!

  2veckor
27/9
15dag
28/9
16dag
29/9
17dag
30/9
18dag
1/10
19dag
2/10
20dag
3/10
valp 1 1kg 1.06kg 1.13kg 1.19kg 1.26kg 1.33kg 1.37kg
valp 2 990g 1.05kg 1.09kg 1.17kg 1.28kg 1.34kg 1.42kg
valp 3 910g 970g 1.01kg 1.07kg 1.12kg 1.14kg 1.19kg
valp 4 960g 1.05kg 1.07kg 1.13kg 1.21kg 1.26kg 1.33kg
valp 5 930g 1.03kg 1.07kg 1.15kg 1.23kg 1.30kg 1.35kg
valp 6 1kg 1.08kg 1.17kg 1.18kg 1.24kg 1.33kg 1.39kg
               
  3veckor
4/10
22dag
5/10
23dag
6/10
24dag
7/10
25dag
8/10
26dag
9/10
27dag
10/10
valp 1 1.41kg 1.48kg 1.54kg 1.66kg 1,73kg    
valp 2 1.44kg 1.50kg 1.61kg 1.75kg 1.86kg    
valp 3 1.20kg 1.28kg 1.33kg 1.43kg 1.51kg    
valp 4 1.36kg 1.44kg 1.53kg 1.63kg 1.75kg    
valp 5 1.35kg 1.45kg 1.51kg 1.61kg 1.72kg    
valp 6 1.41kg 1.50kg 1.61kg 1.75kg 1.86kg    
  4 veckor 5 veckor 6 veckor 7 veckor vet  bes  4/11   8 veckor  7/11
Nike 2.02kg 2,65kg 3.31kg 3.77kg 4.1kg 4.34kg
Enzo 2.24kg 2,92kg 3.79kg 4.39kg 4.9kg 5.16kg
Kiro 1.77kg 2.46kg 3.26kg 3.88kg 4.3kg 4.52kg
Idris 1.98kg 2.80kg 3.54kg 4.21kg 4.4kg 4.76kg
Chilli 1.90kg 2,49kg 3.24kg 3.71kg 4kg 4.36kg
Zacco 2.22kg 2,92kg 3.73kg 4.41kg 4.9kg 5.11kg