Å-kullen FB-R

tillbaka till Å-kullens sida

HelmiMiraFlaxLeiaCliffKylo
 datum
 genomförd
 skott
1a1Intresse utlägg
1a2Vägen ut
1a3Gripande
1a4Grepp
1a5Bärande
1a6Vägen in
1b1Intresse utlägg
1b2Vägen ut
1b3Gripande
1b4Grepp
1b5Bärande
1b6Vägen in
2aGripande
2bOmtag
2cGrepp
2dVägen in
2eLek med föremålet
3aGripande
3bOmtag
3cGrepp
3dVägen in
3eLek med föremålet
4aAktivitet
4bLjud
5aFörföljande
5bNyfikenhet
5cGripande
5dLek med föremålet
6aIntresse
6bLjud
7aUthållighet/tid
7bMarktäckning
7cFart
7dEngagemang
7eKontakt förare
8aRespekt
8bEngagemang
8cUthållighet/tid
8dFysiska försök
8eKontakt förare
9aNyfikenhet
9bGripande
9cGrepp
10aAktivitet
10bLjud
11aIntresse
11bRädsla