Å-kullen BPH

tillbaka till Å-kullens sida

MickeyHelmiMiraFlaxLeiaCliffKylo
datum160522180701 200830200830
ålder24 mån37 mån
14 dag
14 mån 1 dag 14 mån 1 dag
Moment 1:
Främmande person
Glad i främmande
människor
1122
Trygg4342
Moment 2:
Föremålslek
Energisk1333
Lekfull1333
Moment 3:
Matintresse
Energisk1233
Moment 4:
Visuell överraskning
Nyfiken0220
Arg2002
Trygg3331
Moment 5:
Skrammel
Nyfiken2422
Trygg4433
Moment 6:
Närmande person
Glad i främmande människor1120
Arg3002
Trygg3231
Moment 7:
Underlag
Trygg4444
Moment 8:
Skott
Trygg4444
Över alla moment
Energisk4333
Positiv attityd4332
Övrig
Ljudlig0211
Arg0000