Uffe lydnad

tillbaka till Uffes sida

Klubb: Örnsköldsvik8 BHK
datum: 191103
domare: Gunnel Crona
klass: startklass
poäng: 157.5p
plac: 6/7, godkänt resultat

Moment Poäng Koefficient Summa
Följsamhet 8.0 4 32.0 tränger
Inkallande 9.5 3 28.5 hoppar upp bakom föraren
Sitt under marsch 7.0 3 21.0 hunden osäker i början, tvekar
Apportering 8.0 3 24.0 skäller, i övrigt fin apportering
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 långsamt läggande
Hopp över hinder 7.0 2 14.0 tar i hindret, snett sättande
Helhet 8.0 3 24.0 hunen något osäker
Totalpoäng 157.5

Klubb: Örnsköldsvik8 BHK
datum: 191102
domare: Eva Eriksson
klass: startklass
poäng: 168p
plac: 3/8, uppflyttningsresultat

Moment Poäng Koefficient Summa
Följsamhet 7.0 4 28.0 ojämn position, skall, eget kommando
Inkallande 9.5 3 28.5 skall, avslut
Sitt under marsch 8.5 3 25.5 ?, flera egna kommandon
Apportering 10.0 3 30.0
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0 gnäll, skäller
Hopp över hinder 7.5 2 15.0 tar i, skall, avslut
Helhet 9.0 3 27.0
Totalpoäng 168.0

Klubb: Örnsköldsvik8 BHK
datum: 191005
domare: Torbjörn Eriksson
klass: startklass
poäng: 174p
plac: 1/8, uppflyttningsresultat

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 8.0 4 32.0 Ojämn position, position halt, snyggt!
Inkallande 9.0 3 27.0 Hoppar avslut
Sitt under marsch 7.0 3 21.0 DK start, position transport
Apportering 10.0 3 30.0
Fjärrdirigering 8.0 2 16.0 DK
Hopp över hinder 9.0 2 18.0 Hoppar avslut
Helhet 10.0 3 30.0 Bra kontakt!
Totalpoäng 174.0

Klubb: Timrå BHK
datum: 190501
domare: Ulle Liukkonen
klass: startklass
poäng: 154p
plac: 4/14

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 7.5 4 30.0 position, DK vid sväng, sent sättande,
Inkallande 8.0 3 24.0 ändrar ställning
Sitt under marsch 9.5 3 28.5 position transport
Apportering 6.5 3 19.5 ändrar ställning, eget kommando
Fjärrdirigering 7.5 2 15.0 sitter inte still/DK, något steg
Hopp över hinder 6.5 2 13.0 stannar, DK, tempo
Helhet 8.0 3 24.0
Totalpoäng 154.0
Pris Godkänd

Klubb: Timrå BHK
datum: 190501
domare: Kent Åhman
klass: startklass
poäng: 140.5p
plac: 9/16

Moment Poäng Koefficient Summa Kommentar
Följsamhet 8.0 4 32.0 position
Inkallande 10.0 3 30.0
Sitt under marsch 8.5 3 25.5 sent sättande
Apportering 0.0 3 0.0 utför ej momentet
Fjärrdirigering 8.0 2 16.0 högt kommando
Hopp över hinder 8.0 2 16.0 snett och sent sättande
Helhet 7.0 3 21.0 plockar med hunden
Totalpoäng 140.5
Pris Godkänd

Klubb: ÖBHK, inoff
datum: 180911
domare: Eva Eriksson
klass: startklass
poäng: 119p
plac: ?/9

koeff betyg poäng anteckningar
följsamhet 4 6 24 håller inte postion, EK, släpper i vänster sväng
inkallning 3 7.5 22.5 DK, slamsigt avslut
sitt under marsch 3 6 18 EK, EK, EK, DK
apportering 3 0 0 tar ej apporten
fjärrdirigering 2 8.5 17 sätter sej lite för tidigt
hopp över hinder 2 7 14 EK, DK
helhetsintryck 3 8 24 Trevligt ekipage, något ofokuserad hund
summa 20 119.5p