Rasstandard Basset hound

Ursprungsland/hemland Storbritannien
Användningsområde Långsamt drivande hund
FCI-klassifikation Grupp 6, sektion 1.3, Med arbetsprov
Bakgrund/ändamål Basset hound sägs ha fötts upp av munkar i Frankrike redan under medeltiden för att jaga i undervegetation och rasen söker med nosen nära marken. Trots sitt starka släktskap med de franska bassetraserna så utvecklades rasen i Storbritannien. Basset hound är kapabel att intensivt följa sitt naturliga villebråd, hare, långsamt över avsevärda avstånd.
Helhetsintryck Basset hound är en lågbent drivande hund med påtaglig substans, välbalanserad och full av kvalitet. Det är viktigt att komma ihåg att det här är en arbetande hund som måste vara skapt för sitt ändamål och därför skall vara stark, aktiv och ha förmåga till stor uthållighet i markerna.
Uppförande/karaktär Basset hound är en härdig drevhund med gamla anor vilken besitter instinkten att jaga i flock (packhound). Rasen har djupt, klangfullt skall. Temperamentet skall vara lugnt, aldrig aggressivt eller undfallande. Rasen skall vara tillgiven.
Huvud Det kan finnas en smärre mängd rynkor över ögonbrynen och vid sidan av ögonen. Under alla förhållanden skall huden vara tillräckligt lös för att rynkas något när den dras framåt när huvudet är sänkt.
Skallparti Skallens och nosryggens plan skall vara nästan parallella och nospartiet skall endast vara något längre än skallen, mätt från stop till nackknöl.
Skalle Skallen skall vara välvd, måttligt bred över pannan och gradvis avsmalna mot nospartiet. Nackknölen skall vara tydligt framträdande.
Stop Stopet skall vara måttligt markerat
Ansikte
Nostryffel Nostryffeln skall vara stor med vida näsborrar. Den får nå något framför läpparna och skall vara fullt svartpigmenterad utom hos ljust tecknade hundar, där den får vara mörkt eller ljust leverbrun.
Nosparti Nospartiets helhetsintryck skall vara välmejslat men får inte vara snipigt
Läppar Överläpparna skall påtagligt täcka underläpparna.
Käkar/tänder Käkarna skall vara kraftiga med perfekt jämnt och komplett saxbett.
Ögon Ögonen skall vara rombformade, varken framträdande eller för djupt liggande. De skall vara mörka men får tona mot mellanbrunt hos ljust tecknade hundar. Ljusa eller gula ögon är absolut inte önskvärt. Uttrycket skall vara lugnt och allvarligt.
Öron Öronen skall vara lågt ansatta, strax under ögonlinjen. De skall vara långa, och endast nå något förbi nosspetsen på ett nosparti av korrekt längd, dock utan överdrifter. Öronen skall vara smala i hela sin längd och väl inrullade. De skall vara mycket mjuka och ha sammetslik struktur.
Hals Halsen skall vara muskulös, ganska lång och med väl välvd nacke och uttalade men inte överdrivna hakpåsar.
Kropp Kroppen skall vara lång och alltigenom djup. Höjden skall vara ungefär densamma vid manke och höftbensknölar, dock kan välvningen över länden ligga något högre.
Rygg Ryggen skall vara plan och ganska bred. Från manke till länd skall den inte vara överdrivet lång.
Ländparti Länden får vara något välvd.
Bröstkorg Framifrån sett skall förbröstet väl fylla utrymmet mellan de böjda frambenen. Det skall vara väl markerat men bröstet skall varken vara smalt eller överdrivet djupt. Bröstkorgen skall ha väl rundade revben och vara väl utvecklad, utan kantighet och med långa bakre revben.
Underlinje och buk Det skall finnas ett tydligt avstånd mellan bröstets lägsta del och marken så att hunden kan röra sig fritt i alla typer av terräng.
Svans Svansen skall vara väl ansatt, tämligen lång, kraftig vid roten och avsmalnande med måttlig mängd grovt pälshår på undersidan. När hunden rör sig bärs svansen väl uppåt och böjd i en mjuk sabelform, inte rullad eller glatt över ryggen.
Extremiteter
Framställ
Helhet Frambenens övre del har en benägenhet att böja sig något inåt men det får inte vara böjda i sådan grad att det negativt påverkar rörelsefriheten eller så mycket att frambenen vidrör varandra i stående eller under rörelse. En del hudrynkor kan förekomma på nedre delen av benen, men dessa får under inga omständigheter vara överdrivna.
Skulderblad Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda och skuldrorna skall inte vara tunga
Armbåge Armbågarna skall varken vara inåt eller utåtvridna utan ligga väl an mot kroppssidorna.
Underarm Frambenen skall vara korta, kraftfulla och ha mycket kraftig benstomme.
Handlov Överkotning i handlovarna är synnerligen oönskat.
Framtassar Tassarna skall vara stora, väl välvda och ha tjocka trampdynor.
Framtassarna kan peka rakt fram eller något utåt men i båda fallen
skall hunden stå absolut korrekt. Hundens vikt skall bäras upp
jämnt av samtliga tår och trampdynor med tassavtryck endast från
trampdynorna. De senare skall vara så tätt slutna att tassavtrycken
ger intryck av en stor hund.
Bakställ
Helhet Bakstället skall vara synnerligen väl utfyllt med muskler. Bakifrån sett skall det ge intryck av att vara nästan klotformigt. En del rynkor kan förekomma mellan hasled och tass (mellanfoten), och på baksidan av hasleden kan en mindre haspåse av hud förekomma,
men under inga omständigheter får mängden hud vara överdriven
Knäled Knälederna skall vara väl vinklade
Has/hasled Hasorna skall vara lågt ansatta, varken inåt eller utåtvridna och
nätt och jämnt underställda kroppen när hunden står naturligt.
Baktassar Tassarna skall vara stora, väl välvda och ha tjocka trampdynor. Hunden skall alltid stå absolut korrekt med vikten jämnt buren av samtliga tår och trampdynor och med tassavtryck endast från trampdynorna. De senare skall vara så tätt slutna att tassavtrycken
ger intryck av en stor hund.
Rörelser Det viktigaste är att rörelserna är funktionsdugliga och uthålliga. Rörelserna skall vara mjuka och kraftfulla med god räckvidd framåt och bakben med gott påskjut. Has och knäleder får aldrig vara stela under rörelse, inte heller får tår släpa i marken. Rörelserna skall vara regelbundna och fria både fram och bak.
Hud Huden skall vara mjuk och elastisk utan någon överdrif
Päls
Pälsstruktur Pälsen skall vara slät, kort och tätliggande utan att ha för fin
struktur. Konturen skall vara ren och fri från fransar. Lång, mjuk
päls med fransar är inte absolut inte önskvärt. Pälsstrukturen på
öronen skall vara som sammet.
Färg Vanligen trefärgad, vit gulröd svart eller tvåfärgad, vit och gul, men alla kända ”hound-färger” är tillåtna.
Storlek/vikt
Mankhöjd 33 – 38 cm
Fel Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
Diskvalificerande fel • Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
Nota bene Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.
Testiklar Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.