Lizzie 2017

tillbaka till Lizzies galleri

blandade med luna på de två nedersta och det översta med Kira och Jizza

dec med Lexus och Jizza

sep med Lexus, Jizza och Luna

feb med Nero, Luna, Lexus, Jizza och Elektra