Valptest S-kullen 49 dagar >>>>

 
                   
Främmande rum
1 tid till första gnäll                  
2 tid till kontakt                  

Apporteringsanlag, liten boll

1 springer ej efter/går ej fram                  
2 springer efter men försöker ej ta den                  
3 springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar                  
4 springer efter, tendens att apportera                  
5 apporterar                  

Främmande föremål, fotboll

1 springer ej efter eller går ej fram                  
2 springer efter men går ej ända fram                  
3 går ända fram men försöker inte leka med bollen                  
4 försöker leka med bollen, nosar av den                  
5 leker, slår med tassarna och kampar med den                  

Främmande föremål, nalle

1 springer ej efter eller går ej fram                  
2 springer efter men går ej ända fram                  
3 går ända fram men försöker inte leka med nallen                  
4 försöker leka med nallen, nosar av den                  
5 leker, slår med tassarna och kampar med den

Social konkurrens, kamplek

1 kommer ej fram till trasan                  
2 kommer fram men biter ej                  
3 biter i trasan, men släpper direkt då man drar                  
4 håller emot och drar                  
5 drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar                  

Viltintresse

1 går ej fram till fågeln                  
2 går fram och nosar på fågeln                  
3 går fram och nosar/biter i fågeln                  
4 går fram och nosar/drar i fågeln                  
5 går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren                  

Skrammel

1 ingen reaktion                  
2 reagerar lite men går ej fram                  
3 reagerar och går fram, avreagerar snabbt                  
4 reagerar mycket men går fram efter en stund                  
5 reagerar mycket går ej fram till burken                  

Kommentarer till valparna:

 
 
 
 
 
 
 
 
.

Sammanfattning: