Lexus BPH >>>>
Genomförd BPH: ja
Beskrivare avbryter: nej
Orsak: -
Fördjupad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: ja
Arrangör: SBK
Ålder vid beskrivningen: 19 månader 23 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2014-03-23
Tillfälle hos SKK: 2014-03-23-001
Beskrivare: HOLTER ANNA
Ort: TIMRÅ
Moment 1 Främmande person
Glad i människor 1
Trygg 4
.
Moment 2 Föremålslek
Energisk 2
Lekfull 1
.
Moment 3 Matintresse
Energisk 2
.
Moment 4 Visuell överraskning
Trygg 0
Nyfiken 0
Arg 2
.
Moment 5 Skrammel
Trygg 1
Nyfiken 0
.
Moment 6 Närmande person
Glad i människor 0
Trygg 1
Arg 2
.
Moment 7 Underlag
Trygg 3
.
Moment 8 Skott
Trygg 0
.
Över alla moment
Ljudlig 0
Positiv attityd 2

.

 
 
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,9 1,5 -1,4
Hälsning FP tid 2,7 1,5 -1,2
Hälsning NP Int 2,5 1,0 -1,5
Hälsning NP tid 2,1 1,0 -1,1
Undergivenhet 1,7 1,0 -0,7
Lekintresse egen leksak 3,7 3,0 -0,7
Lekintresse ny leksak 3,1 2,3 -0,8
Dragkampsintresse 2,6 1,5 -1,1
Engagemang för mat 3,2 2,8 -0,4
Lekintresse föraren 2,0 1,0 -1,0
Kontakt vid mat 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsnyfikenhet 1,8 1,0 -0,8
Skrammelnyfikenhet 2,5 1,4 -1,1
Skottaktivitet 2,3    
Undersökning av annat 2,2 2,7 0,5
Oro främmande person 1,3 1,0 -0,3
Oro närmande person 2,2 5,0 2,8
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,3 1,0 -0,3
Förarbundenhet promenad 1,5 2,0 0,5
Överraskningsoro 2,0 3,0 1,0
Skrammeloro 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsflykt 3,2 5,0 1,8
Skrammelflykt 2,4 5,0 2,6
Skottosäkerhet 1,6    
Underlagsosäkerhet 1,5 1,5 0,0
Hotfullhet NP 2,1 2,0 -0,1
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 2,2 5,0 2,8
Imponerbeteende 1,1 1,0 -0,1
Moment 1: Främmande person 
 
FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande inget utforskande som 1, tar sig aktivt mot TL  
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning ingen hälsning något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning under kort stund
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende   inga tecken inga tecken
 
FAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet tvekar att lämna föraren/går framför TL (på tillbakavägen)   inga tecken tvekar att lämna föraren/går framför TL (på tillbakavägen)   inga tecken
Positiv hälsning (intensitet)   ingen hälsning     ingen hälsning  
Positiv hälsning (tid)   ingen hälsning     ingen hälsning  
Passiv oro   inga tecken     inga tecken  
Flykt/avståndsökande   inga tecken     inga tecken  
Undergivenhet   inga tecken     inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
FAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken

Moment 2: Föremålslek  
 
FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) griper direkt/försöker gripa direkt  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresse
 
FAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) undersöker föremålet, griper ej  
Gripande (typ) inget gripande  
Grepp inget grepp  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresse
 
FAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål rör sig med någon tvekan mot och till TL/föremålet      
Intresse för dragkamp (int)   nafsar i föremålet, släpper, avbryter inget intresse  
Intresse för dragkamp (tid)   drar kortvarigt i föremålet inget intresse  
Lekintresse m föremål (tid)       inget intresse
Lekintresse med TL       inget intresse
Lekintresse med F       inget intresse
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
X 3

Moment 3: Matintresse 
 

 
FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går med tvekan fram
Intresse att äta äter med tvekan, smakar
Uthållighet försöker under mer än halva tiden
Fysiska försök inga fysiska försök
Kontakt med F/TL (antal) ingen kontakt
Kontakt med F/TL (tid) ingen kontakt
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
X 1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 4: Visuell överraskning 
 
FAS 1 Sekvens 1
Figur upp
Defensiv reaktion kort undanmanöver
Offensiv reaktion kort utfall
Tid till offensiv reaktion 1-2 sek efter figuruppdragning
Utforskande  
Kontakt med halvfigur  
Tid till kontroll  
Bett  
 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
Sekvens 4
 
Hotfullhet flera dova skall/morr, framåtrörelser, kropp och öron tydligt framåt/uppåt inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning  
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med halvfigur       X Ingen
Tid till kontroll       kontroll efter mer än 60 sek
Bett        
 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande avståndsökande utanför markering avståndsökande innanför markering avståndsökande utanför markering avståndsökande utanför markering
Tempoväxling stopp el. halvhalt/rusning något tveksamt/ökat tempo stopp el. halvhalt/rusning något tveksamt/ökat tempo
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken Inga tecken
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 5: Skrammel  

 
FAS 1 Sekvens 1
Skrammel dras
Defensiv reaktion flykt max 5 meter
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel  
Tid till kontroll  
 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
Sekvens 4
 
Flykt/avståndsökande längre/intensivare flyktrörelse/flykter inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med skrammel       X
Tid till kontroll       kontroll inom 45 sek
 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande avståndsökande innanför markering inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 6: Närmande person  
 
FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet enstaka dova skall/morr enstaka dova skall/morr enstaka dova skall/morr
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro något låg kropp eller svans (ingen viftning) något låg kropp eller svans (ingen viftning) låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning
Utforskande inget utforskande inget utforskande inget utforskande
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
 
FAS 2 Sekvens 1
0 - 15 sekunder
Sekvens 2
15 - 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
Sekvens 7
 
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Bitbeteende         inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Passiv oro låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning något låg kropp eller svans (ingen viftning)  
Utforskande inget utforskande inget utforskande          
Positiv hälsning (int)         ingen ingen  
Positiv hälsning (tid)         ingen hälsning ingen hälsning  
Undergivenhet         inga tecken inga tecken  
Kontakt med figurant           X   Ingen
  Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna

 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
X 1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 7: Underlag  

Underlag 1:
Plasttak 1
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   någon tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   ingen tempoökning
 
Underlag 2:
Plasttak 2
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   en enstaka tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   ingen tempoökning

Moment 8: Skott  
 
  Sekvens 1
Vid skott 1
Sekvens 2
Efter skott 1
Sekvens 3
Vid skott 2
Sekvens 4
Efter skott 2
Sekvens 5
Kontroll
Startreaktion          
Flykt/avståndsökande          
Passiv oro          
Aktivitet efter skott          
Ljud          
Tid till kontroll          
  Endast ett skott avlossas för hunden
X Avstår skott