Leia lydnadsresultat  >>>>

 
LKL 1, 09 BHK, off
Domare:
Moment koeff Summa Kommentar
Platsliggning   3    
Tandvisning    1    
Linförighet   4    
Platsläggande   2    
Inkallning   3   .....
Ställande   3    
Apportering   1    
Hopp över hinder   2    
Helhetsintryck   1    
Min kommentar:

LKL 1, 09 BHK, off
Domare:
Moment koeff Summa Kommentar
Platsliggning   3    
Tandvisning    1    
Linförighet   4    
Platsläggande   2    
Inkallning   3    
Ställande   3    
Apportering   1    
Hopp över hinder   2    
Helhetsintryck   1    
Min kommentar:

LKL 1, 09 BHK, off
Domare:
Moment koeff Summa Kommentar
Platsliggning   3    
Tandvisning    1    
Linförighet   4    
Platsläggande   2    
Inkallning   3    
Ställande   3    
Apportering   1    
Hopp över hinder   2    
Helhetsintryck   1    
Min kommentar:

LKL 1, 09 BHK, off
Domare:
Moment koeff Summa Kommentar
Platsliggning   3    
Tandvisning    1    
Linförighet   4    
Platsläggande   2    
Inkallning   3    
Ställande   3    
Apportering   1    
Hopp över hinder   2    
Helhetsintryck   1    
Min kommentar: