Kiiras funktionsbeskrivning >>>>

1
2
3
4
5
1a
APPORTERING
Engagemang
Ointresserad, vänder sej bort Intresserad följer men med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Gnäller, piper och skäller
Ointresserad, vänder sej bort Intresserad följer men med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Gnäller, piper och skäller
1b
APPORTERING
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer Startar med hög fart, ej  målinriktad, kan fullfölja
Startar ej Startar men avbryter Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer Startar med hög fart, ej  målinriktad, kan fullfölja
1c. APPORTERING
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, apporten
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, apporten
1d.
APPORTERING
Grepp
Griper ej Löst grepp kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten
Griper ej Löst grepp kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten
1e
APPORTERING
Bärande
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär från eller i sidled från föraren Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon Bär genom hela momentet
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär från eller i sidled från föraren Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon Bär genom hela momentet
1f
APPORTERING
Inleverering
Avviker eller levererar ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder långsamt eller med låg kroppsställning Återvänder snabbt
Avviker eller levererar ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder långsamt eller med låg kroppsställning Återvänder snabbt
2a
SÖK
Engagemang
Ointresserad, vänder sej bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Gnäller, piper och skäller
2b
SÖK
Uppletande
Föraren visar på apporten Föraren följer hunden 5 m från apporten Föraren går halva sträckan Finner vid omsändande eller "kommando" Finner vid första försöket
2c
SÖK
Gripande
Griper ej nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper apporten direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
2d
SÖK
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp, rullar eller tar omtag Hårt grepp, kan skada apporten
2e
SÖK
Bärande
Bär ej Bär högst 3 m från upptag Bär från eller i sidled från föraren Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon Bär genom hela momentet
2f
SÖK
vägen in
Avviker eller levererar ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder långsamt eller med låg kroppsställning Återvänder snabbt
3 VILTINTRESSE Visar inget intresse Nosar, visar intresse Nosar visar intresse Griper eller försöker gripa Biter och/eller sliter
3 VILTINTRESSE Visar inget intresse Ryggar eller undviker kontakt med vilt Nosar visar intresse Griper eller försöker gripa Biter och/eller sliter
4a
VATTENARBETE
Samarbete
Följer ej med föraren Följer motvilligt med riktar sej mot vattnet Följer med neutralt Följer med villigt, engagerar sej mot föraren Visar intensivt intresse hoppar och/eller gnäller
Följer ej med föraren Följer motvilligt med riktar sej mot vattnet Följer med neutralt Följer med villigt, engagerar sej mot föraren  Visar intensivt intresse hoppar och/eller gnäller
4b
VATTENARBETE
Igångar
Går ej i, visar inget intresse Springer fram och tillbaka på strandkanten, men går ej i Går i vattnet men släpper inte botten med benen Går eller springer i vattnet och börjar simma Kastar sej i vattnet
Går ej i, visar inget intresse Springer fram och tillbaka på strandkanten, men går ej i Går i vattnet men släpper inte botten med benen Går eller springer i vattnet och börjar simma Kastar sej i vattnet
4c
VATTENARBETE
Simteknik
Simmar ej Simmar upprest med  frambenen ovanför vattnet Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning Simmar tyst,  med bra fart och tydligt "kölvatten" Simmar fort och intensivt, kan plaska
Simmar ej Simmar upprest med  frambenen ovanför vattnet Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning Simmar tyst,  med bra fart och tydligt "kölvatten" Simmar fort och intensivt, kan plaska
5a  KONKURRENS-
SITUATIONER

Uppträdande
Visar inget intresse Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset Lugn, tyst och koncentrerad Ivrig Upphetsad
Visar inget intresse Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset Lugn, tyst och koncentrerad Ivrig Upphetsad
5b  KONKURRENS-
SITUATIONER
Ljud
Tyst Enstaka pip Upprepade pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
Tyst Enstaka pip Upprepade pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik