Dollar övrigt >>>>
 
 
Allmänlydnadspasset

Nordmaling 2013-06-24

Domare: Viktoria Hedström

Moment Behöver träna mer Väl genomfört Mycket väl genomfört

1. Kvarsittande med störning 1-2 min

  x  
Miljön ska vara naturlig såsom parkeringsplats, skog eller bostadsområde. Hunden lämnas att sitta kvar medan föraren rör sej i en radie om ca 10m från hunden. Hunden utsätts för tre olika typer av störningar i form av andra människor, hundar, fotbollar och liknande.
2. Möte med hundar på naturstig     x
Hunden ska föras i slakt hängande koppel och inom en sträcka av 100m möta tre hundar med ägare. Hundföraren kan välja att avvika från stigen några meter. Vikten läggs vid att hunden förmås att nonchalera den mötande hunden och rikta sitt intresse mot föraren. Individuella förutsättningar beaktas.
3. Sitta tyst med störning ca 5m utanför     x
Bilen parkeras på en för hunden  lämplig plats inom ett centrum- eller klubbområde. När föraren lämnat bilen passerar en annan människa därefter en människa med hund utanför bilen. Om det är revirkänsliga hundar accepteras att störningen ej sker på närmare avstånd än 10m.
4. Gå fint vid sidan eller bakom     x
Hunden ska transportera sej tillsammans med föraren från exempelvis bilen till träningsområde. Hunden ska föras med slakt koppel hängande koppel eller lös, intill eller bakom sin förare. Sträckan bör vara ca 100m.
5. Hantering/visitation     x
a/av föraren b/av annan person
Hundägaren undersöker hunden fysiskt. Tittar på tänder, öron, tassar, känner igenom hela kroppen, lyfter på ben och svans. Visitationen ska pågå under några minuter.
6. Inkallande utan störning     x
Föraren väljer själv hur inkallningsmomentet ska testas. Inkallningen ska göras på minst 10m avstånd.
7. Inkallande med störning     x
Hunden utsätts för tre av föraren valda störningsmoment.
8. Stoppkommando     x
Hunden ska på kommando upphöra med aktivitet. Kommando "stanna", "ligg" eller dylikt ges för att bringa hunden till passivitet.
9. Passivitetskontroll     x
Hunden ska utan hjälp från föraren kunna förhålla sej passiv i valfri ställning under ca 2 min.
10. Nosaktivering     x
Hunden ska under 3-5 min målinriktat och koncentrerat arbeta med sitt luktsinne. Det kan vara föremålsletande, godisletande, spårarbete eller liknande.
11. Valfritt moment, SLALOM     x

Hundföraren beskriver hur momentet ska utföras och visar därefter. Hundföraren avgör bedömningskriterierna för momentet.

.
Mycket väl genomfört

hunden utför momentet utan hjälp från föraren

Väl genomfört hunden utför momentet med viss hjälp av föraren
Behöver träna mer hunden utför ej momentet trots upprepad hjälp från föraren