Dollar BPH >>>>

Genomförd BPH: ja
Beskrivare avbryter: nej
Orsak: -
Fördjupad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: SBK
Ålder vid beskrivningen: 19 månader 23 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2014-03-23
Tillfälle hos SKK: 2014-03-23-001
Beskrivare: HOLTER ANNA
Ort: TIMRÅ

Moment 1 Främmande person
Glad i människor 2
Trygg 4
.
Moment 2 Föremålslek
Energisk 3
Lekfull 2
.
Moment 3 Matintresse
Energisk 2
.
Moment 4 Visuell överraskning
Trygg 3
Nyfiken 1
Arg 0
.
Moment 5 Skrammel
Trygg 3
Nyfiken 1
.
Moment 6 Närmande person
Glad i människor 1
Trygg 2
Arg 0
.
Moment 7 Underlag
Trygg 4
.
Moment 8 Skott
Trygg 2
.
Över alla moment
Ljudlig 1
Positiv attityd 3
SAMMANFATTNING
0 = inte alls, 4 = mycket
Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i människor
Trivs i umgänget med människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

.

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,9 4,0 1,1
Hälsning FP tid 2,7 4,0 1,3
Hälsning NP Int 2,5 1,0 -1,5
Hälsning NP tid 2,1 1,0 -1,1
Undergivenhet 1,7 2,5 0,8
Lekintresse egen leksak 3,7 4,3 0,6
Lekintresse ny leksak 3,1 2,3 -0,8
Dragkampsintresse 2,6 1,0 -1,6
Engagemang för mat 3,2 2,5 -0,7
Lekintresse föraren 2,0 1,0 -1,0
Kontakt vid mat 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsnyfikenhet 1,8 1,0 -0,8
Skrammelnyfikenhet 2,5 1,8 -0,7
Skottaktivitet 2,3 4,4 2,1
Undersökning av annat 2,2 5,0 2,8
Oro främmande person 1,3 1,0 -0,3
Oro närmande person 2,2 1,0 -1,2
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,3 1,0 -0,3
Förarbundenhet promenad 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsoro 2,0 1,0 -1,0
Skrammeloro 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsflykt 3,2 4,0 0,8
Skrammelflykt 2,4 2,7 0,3
Skottosäkerhet 1,6 2,0 0,4
Underlagsosäkerhet 1,5 1,0 -0,5
Hotfullhet NP 2,1 1,0 -1,1
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 2,2 2,0 -0,2
Imponerbeteende 1,1 1,0 -0,1
Moment 1: Främmande person  
 
FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande inget utforskande inget utforskande  
Positiv hälsning (intensitet) något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte
Positiv hälsning (tid) under kort stund under hela eller nästan hela sekvensen under kort stund
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken lågt hållen kropp och svans med något viftande svans
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende   inga tecken inga tecken
 
FAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet inga tecken   inga tecken inga tecken   inga tecken
Positiv hälsning (intensitet)   något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte     ingen hälsning  
Positiv hälsning (tid)   under kort stund     ingen hälsning  
Passiv oro   inga tecken     inga tecken  
Flykt/avståndsökande   inga tecken     inga tecken  
Undergivenhet   inga tecken     inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
FAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken

Moment 2: Föremålslek  
 
FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) griper efter kontroll  
Lekintresse m föremål (int)   håller i o går med föremålet (max kort galopp)
Lekintresse m föremål (tid)   leker med föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse med F   inget intresse
 
FAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) undersöker föremålet, griper ej  
Gripande (typ) inget gripande  
Grepp inget grepp  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresse
 
FAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål rör sig med någon tvekan mot och till TL/föremålet      
Intresse för dragkamp (int)   inget intresse inget intresse  
Intresse för dragkamp (tid)   inget intresse inget intresse  
Lekintresse m föremål (tid)       inget intresse
Lekintresse med TL       inget intresse
Lekintresse med F       inget intresse
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
X 2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 3: Matintresse  
 
FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går fram utan tvekan
Intresse att äta äter med tvekan, smakar
Uthållighet försöker under mindre del av tiden
Fysiska försök inga fysiska försök
Kontakt med F/TL (antal) ingen kontakt
Kontakt med F/TL (tid) ingen kontakt


 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
X 3

Moment 4: Visuell överraskning  
 
FAS 1 Sekvens 1
Figur upp
Defensiv reaktion kort undanmanöver
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion  
Utforskande inget utforskande
Kontakt med halvfigur  
Tid till kontroll  
Bett  
 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
Sekvens 4
 
Hotfullhet enstaka dova skall/morr inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande längre/intensivare flyktrörelse/flykter inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med halvfigur       X Ingen
Tid till kontroll       kontroll inom 45 sek
Bett        
 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken Inga tecken
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
X 3

Moment 5: Skrammel  
 
FAS 1 Sekvens 1
Skrammel dras
Defensiv reaktion kort undanmanöver
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel  
Tid till kontroll  


 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
Sekvens 4
 
Flykt/avståndsökande flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med skrammel     X  
Tid till kontroll     kontroll inom 15 sek  
 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
X 2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 6: Närmande person  
 
FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande blick mot/doftundersökning mot personen, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) inget utforskande inget utforskande
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
 
FAS 2 Sekvens 1
0 - 15 sekunder
Sekvens 2
15 - 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
Sekvens 7
 
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Bitbeteende         inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande inget utforskande          
Positiv hälsning (int)         ingen ingen  
Positiv hälsning (tid)         ingen hälsning ingen hälsning  
Undergivenhet         inga tecken som 1, men ”klämda öron”, slick/slickintention  
Kontakt med figurant           X   Ingen
  Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
X 3

Moment 7: Underlag  

 
Underlag 1:
Plasttak 1
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   ingen tempoökning


 
Underlag 2:
Plasttak 2
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   ingen tempoökning

Moment 8: Skott  
 
  Sekvens 1
Vid skott 1
Sekvens 2
Efter skott 1
Sekvens 3
Vid skott 2
Sekvens 4
Efter skott 2
Sekvens 5
Kontroll
Startreaktion måttlig (reaktion i mer än huvudet)   måttlig (reaktion i mer än huvudet)    
Flykt/avståndsökande   inga tecken   inga tecken  
Passiv oro   inga tecken   något låg kropp eller svans (ingen viftning)  
Aktivitet efter skott   Uppsträckt kropp eller kan ta något/några steg   Ingen aktivitetshöjning  
Ljud   Inga ljud   Inga ljud  
Tid till kontroll         kontroll inom 15 sek
  Endast ett skott avlossas för hunden
  Avstår skott