Cayenne agility >>>>

datum

domare

klass

klubb

banlängd

hastighet vid referens tid

antal startande ekipage/kom i mål

antal
pinnar

idelatid

tidsfel

banfel

tid

placering

övrigt

.

datum

domare

klass

klubb

banlängd

hastighet vid referens tid

antal startande ekipage/kom i mål

antal
pinnar

idelatid

tidsfel

banfel

tid

placering

övrigt

.

datum

domare

klass

klubb

banlängd

hastighet vid referens tid

antal startande ekipage/kom i mål

antal
pinnar

idelatid

tidsfel

banfel

tid

placering

övrigt

..

datum

domare

klass

klubb

banlängd

hastighet vid referens tid

antal startande ekipage/kom i mål

antal
pinnar

idelatid

tidsfel

banfel

tid

placering

övrigt

.

datum

domare

klass

klubb

banlängd

hastighet vid referens tid

antal startande ekipage/kom i mål

antal
pinnar

idelatid

tidsfel

banfel

tid

placering

övrigt

.

datum

domare

klass

klubb

banlängd

hastighet vid referens tid

antal startande ekipage/kom i mål

antal
pinnar

idelatid

tidsfel

banfel

tid

placering

övrigt

.

datum

domare

klass

klubb

banlängd

hastighet vid referens tid

antal startande ekipage/kom i mål

antal
pinnar

idelatid

tidsfel

banfel

tid

placering

övrigt

.

..