Brindla BPH >>>>

Genomförd BPH: ja
Beskrivare avbryter: nej
Orsak: -
Fördjupad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: ja
Arrangör: SBK
Ålder vid beskrivningen: 36 månader 16 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2014-04-27
Tillfälle hos SKK: 2014-04-27-011
Beskrivare: HOLTER ANNA
Ort: TIMRÅ

Moment 1 Främmande person
Glad i människor 1
Trygg 3
.
Moment 2 Föremålslek
Energisk 2
Lekfull 2
.
Moment 3 Matintresse
Energisk 3
.
Moment 4 Visuell överraskning
Trygg 1
Nyfiken 0
Arg 0
.
Moment 5 Skrammel
Trygg 1
Nyfiken 0
.
Moment 6 Närmande person
Glad i människor 0
Trygg 1
Arg 0
.
Moment 7 Underlag
Trygg 4
.
Moment 8 Skott
Trygg 0
.
Över alla moment
Ljudlig 0
Positiv attityd 2

.

SAMMANFATTNING
0 = inte alls, 4 = mycket
Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i människor
Trivs i umgänget med människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,9 1,0 -1,9
Hälsning FP tid 2,7 1,0 -1,7
Hälsning NP Int 2,5 1,0 -1,5
Hälsning NP tid 2,1 1,0 -1,1
Undergivenhet 1,7 1,0 -0,7
Lekintresse egen leksak 3,7 4,7 1,0
Lekintresse ny leksak 3,1 2,3 -0,8
Dragkampsintresse 2,6 1,0 -1,6
Engagemang för mat 3,2 3,8 0,6
Lekintresse föraren 2,0 1,0 -1,0
Kontakt vid mat 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsnyfikenhet 1,8 1,0 -0,8
Skrammelnyfikenhet 2,5 1,7 -0,8
Skottaktivitet 2,3    
Undersökning av annat 2,2 2,3 0,1
Oro främmande person 1,3 1,5 0,2
Oro närmande person 2,2 5,0 2,8
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,3 3,0 1,7
Förarbundenhet promenad 1,5 1,0 -0,5
Överraskningsoro 2,0 4,0 2,0
Skrammeloro 1,6 1,0 -0,6
Överraskningsflykt 3,2 5,0 1,8
Skrammelflykt 2,4 5,0 2,6
Skottosäkerhet 1,6    
Underlagsosäkerhet 1,5 1,0 -0,5
Hotfullhet NP 2,1 1,0 -1,1
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Hotfullhet överraskning 2,2 1,0 -1,2
Imponerbeteende 1,1 1,0 -0,1

 


 
FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL som 1, men tar några steg mot TL  
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
Passiv oro inga tecken inga tecken något låg kropp eller svans (ingen viftning)
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende   inga tecken inga tecken
 
FAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet inga tecken   inga tecken inga tecken   inga tecken
Positiv hälsning (intensitet)   ingen hälsning     ingen hälsning  
Positiv hälsning (tid)   ingen hälsning     ingen hälsning  
Passiv oro   inga tecken     inga tecken  
Flykt/avståndsökande   inga tecken     inga tecken  
Undergivenhet   inga tecken     inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
FAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken

Moment 2: Föremålslek  

 
FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) griper direkt/försöker gripa direkt  
Lekintresse m föremål (int)   håller i o går med föremålet (max kort galopp)
Lekintresse m föremål (tid)   leker med föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse med F   inget intresse
 
FAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) undersöker föremålet, griper ej  
Gripande (typ) inget gripande  
Grepp inget grepp  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresse
 
FAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål påbörjar, men avbryter      
Intresse för dragkamp (int)   inget intresse inget intresse  
Intresse för dragkamp (tid)   inget intresse inget intresse  
Lekintresse m föremål (tid)       inget intresse
Lekintresse med TL       inget intresse
Lekintresse med F       inget intresse
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
X 3

Moment 3: Matintresse  
 
FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går fram utan tvekan
Intresse att äta äter utan tvekan
Uthållighet försöker under mer än halva tiden
Fysiska försök fysiska försök under halva/knappt halva tiden
Kontakt med F/TL (antal) ingen kontakt
Kontakt med F/TL (tid) ingen kontakt
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
X 1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 4: Visuell överraskning  
 
FAS 1 Sekvens 1
Figur upp
Defensiv reaktion flykt mer än 5 meter
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion  
Utforskande inget utforskande
Kontakt med halvfigur  
Tid till kontroll  
Bett  
 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
Sekvens 4
 
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken som 2, men helt frusen och/eller fler tecken på oro  
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med halvfigur       X Ingen
Tid till kontroll       kontroll efter mer än 60 sek
Bett        
 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande avståndsökande innanför markering avståndsökande innanför markering inga tecken inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken uppmärksamheten riktad mot figur; sträcker sig fram till figur
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 5: Skrammel  
 
FAS 1 Sekvens 1
Skrammel dras
Defensiv reaktion flykt mer än 5 meter
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel  
Tid till kontroll  
 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
Sekvens 4
 
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med skrammel       X
Tid till kontroll       kontroll efter mer än 60 sek
(ingen kontroll=testet avbryts)
 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo något tveksamt/ökat tempo
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 6: Närmande person  
 
FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inget utforskande blick mot/doftundersökning mot personen, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) som 1, men några steg emot personen
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
 
FAS 2 Sekvens 1
0 - 15 sekunder
Sekvens 2
15 - 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
Sekvens 7
 
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Bitbeteende         inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande längre/intensivare flyktrörelse/flykter inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning något låg kropp eller svans (ingen viftning)  
Utforskande inget utforskande inget utforskande          
Positiv hälsning (int)         ingen ingen  
Positiv hälsning (tid)         ingen hälsning ingen hälsning  
Undergivenhet         inga tecken inga tecken  
Kontakt med figurant           X   Ingen
  Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna
 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3

Moment 7: Underlag  
 
Underlag 1:
Plasttak 1
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   ingen tempoökning
 
Underlag 2:
Plasttak 2
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   ingen tempoökning

Moment 8: Skott  
 
  Sekvens 1
Vid skott 1
Sekvens 2
Efter skott 1
Sekvens 3
Vid skott 2
Sekvens 4
Efter skott 2
Sekvens 5
Kontroll
Startreaktion          
Flykt/avståndsökande          
Passiv oro          
Aktivitet efter skott          
Ljud          
Tid till kontroll          
  Endast ett skott avlossas för hunden
X Avstår skott