Löpperioder

Löpintervall

Första löpet

Mira 8 mån

26/2 -20

Zvea

19/1 -20
Zookie 21/3 -20
Veija 10 mån 15/3 -17 11/9 -17 8/3 -18 12/9 -18 15/5 -19 10/12 -19
Nora

okt -16

maj -17 24/2 -18 25/1 -19 14/9 -19
Ultra 11 mån

25/4 -18

6/7 -19 6/2 -200
Nellie 7 mån

30/8 -18

6/3 -19 6/8 -19 2/1- 20
Qlura  9 mån

26/2 -19 ?

7/7 -19 7/3 -20
Cassie 9.5 mån

20/8 -19

Mitzy 7 mån

steriliserad 2005

16/8 -02 28/12 -03 11/4 -05
Vilma 25/3 -04 11/12 -04 30/9 -05 6/4 -06 18/9 -06 1/4 -07 20/8 -07
29/1 -08 19/5 -08
Pyttan 8.5mån 14/3 -04 1/11 -04 25/7 -05 31/3 -06 8/1 -07 4/9 -07
Chaos 8 mån 14/2 -06 14/9 -06 27/3 -07
10/5 -08 10/1 -09
Eliska 9 mån

 –

10/9 -06 6/4 -9 07 17/9 -07
26/4 -08 3/1 -09 20/8 -09

30/3 -10

15/11 -10 8/5 -10 ´26/2 -12
19/10 -13
Dreamie 8 mån 26/1 -08 5/7 -08 8/5 -10 ./2 -12
Gioia 6/1 -10 7/8 -10 /1 -11 26/10 -11 4/7 -12 13/2 -13
17/9 -13 26/2 -14 28/11 -14
Elektra 7/12 -09 2/6 -10 22/11 -10

16/5 -11

10/12 -11 17/5 -12 21/12 -12
höglöp 1/1-13 22/6 -14 30/1 -15  27/8 -15 10/2 -16 steriliserad
Geisha 11 mån 21/3 -12 28/12 -13 10/8 -14
Beyonce 8 mån 20/5 -12 23/12 -12 20/11 -14 10/2 -16 1/9 -16
Hjärta 10 mån 15/8 -10
Lizzie 14/5 -13 14/3 -16 31/3 -18
Brindla 27/9 -13 28/10 -14
Leia 27/10 -13
Jizza 24/3 -15 1/10 -15  18/3 -16  28/10 -16 13/4 -17 27/12 -18
 Bine  11mån  3/7-15  5/2 -16 höglöp 11/2 10/9 -16 3/4 -17
 Luna  12mån  3/1 -16  20/7 -16 8/3 -17  18/11-17  5/5 -18 26/12 -18
 Helmi  9.5mån  4/3 -16 15/5 -17 7/1-18 15/8-18
 Foxy 6/10 -16 6/4 -17 13/10 -17 25/5-18
 Roxy 16/10 -16  15/2 -18
 Ulla  11 mån 25/4 -18 7/7 -19
 Rio 11 mån 14/7 -19
Hundnamn Kull Parning Parning Parning Parning Parning  Valpat
.
Mitzy A  dag 12  dag 13  dag 14 dag 66  dag 62
Mitzy B dag 12 dag 13 dag 14 dag 15 dag 61 dag 58
Mitzy C dag 15 dag 16 dag 17 dag 18 dag 70 dag 66
Pyttan D dag 19 dag 21 dag 62 dag 60
Vilma E dag 13    dag 14    dag 15 dag 65 dag 63
Vilma F     dag 12    dag 13 dag 60 dag 59
Eliska G dag 10 dag 15 dag 16 dag 17 dag 18 dag 60 dag 57
Eliska H dag 17 dag 18 dag 19 dag 48 dag 51
Eliska dag 17  dag 18 dag 19 utleasad till Dragonflames,
dag 61, dag 55
Dreamie I dag dag dag dag
My J dag dag dag dag
Eliska K dag 15 dag 16 dag 17 ej dräktig
Elektra dag 12 utleasad till Blåtrans, dag 55
Gioia K

*

dag 14 dag 15 dag 16

*

dag 59 dag 56
Elektra L dag 11 dag 13 dag 61 dag 59
Eliska M dag 16 dag 17 dag 18 dag 60 dag 58
Geisha N dag 5 dag 6 dag 7 ej dräktig
Gioia N dag 13 dag 16 dag 65 dag 62
Elektra O dag 13 dag 15 dag 16 ej dräktig
Geisha O dag 5 dag 6 dag 7 ej dräktig
Elektra O dag 9 dag 11 dag 61 dag 59
Gioia P dag 14 dag 15 dag 16 dag 58 dag 56
Geisha Q ingen parning
Elektra Q  dag 18*  dag 19 sterliserad
Brindla R  dag 14  dag 15 dag 61 dag 59
Beyonce * S dag 10 dag 11 dag 62 dag 61
Lizzie T   dag 10  dag 11 dag 59 dag 58
Luna  U   dag 13 dag 59
Bine  V  dag 14 ej dräktig
Jizza  V  dag 20  dag 21 dag 65
dag 66
Bine Y  dag 15 28/3 ej dräktig
Nora  Y  dag 30  dag 31 dag 32 dag 60
dag 61
dag 62
Veija Z  dag 10 61 dag
Helmi Å  dag 15  dag 16  dag 17 dag 64
Ulla Ä  dag 16 ej dräktig
Ultra Ö  dag 15 dag 16
Nora Ä
Foxy  lovlipon  dag 15
* ingen hängning men Gioia stod
* Beyonce var i höglöp dag 12 och 13
* T-kullen, ingen hängning, dag 19 seminerad