Kull 2 >>>>

BORN 2006-08-07
 
E. AMUCH Danbury KDís Lord of the Rings U. AKC CH Salsipuedes Of Cinnstar
   
   
Kd's Ash Bang
   
Kd's Bangin' Around Cinnstar
   
Kd's Bangles Mistletoe & Holly
   
Kd's Big Bada Bang
   
Kd's Great Bang Jasper Eresman
   
Kd's Mr Bo Bangles At Vonlins
   
Kd's No Bangles Or Bows