Hjärta feb-oktober -10 >>>>

.
101116
Lovisa och Hjärta
Eliska och Hjärtas nos mamma Eliska, dotter/barnbarn Hjärta och mormor Vilma
Vilma, Hjärta och Eliska Vilma, Eliska och Hjärta
Tre generationer!
Hjärta med mamma Eliska
Hjärta och Lovisa Eliska och Hjärta
100513 foton tagna av Lovisa Blomqvist
Honey, Hero, Hjärta, Theo och Gioia
 Honey, Hjärta och Hero (Marie)
 Honey, Hjärta och Hero  Honey, Hjärta och Hero (Marie)
 Hero och Hjärta Honey och Hjärta 
Hjärta och Honey
100306, Hjärta och Honey
100406
100405, fotograf Lovisa Blomkvist
100405
100319, Magnus såg att Hjärta har ett hjärta på magen... Rätt så coolt för de såg jag inte när jag döpte henne..... :=)
100316
100308
Hjärta, pärta....:=) Hjärta med mormor Vilma
100305
100221