Enzo trick

tillbaka till Enzos sida

210210 ATD
domare: Maria Eklund
förare: Adelene Björklund

1. Ta av sockar
2. Hämta platt grej
3. Städa leksaker
4. Tasstarget på grej
5. Buga i minst 4 sekunder

210201 ITD
domare: Maria Eklund
förare: Adelene Björklund

1. 8:an
2. Välj ett kort från en kortlek
3. Stanna kvar utom synhåll 20 sekunder
4. Sitt fint
5. Hämta till hand
6. Håll
7. Hoppa mellan plattformar genom ring
8. Slalom mellan ben
9. Target matta
10. Tass
11. Rulla runt
12. Postbud
13. Runda

210127 NTD
domare: Maria Eklund
förare: Adelene Björklund

1. Fånga något i luften
2. Hit/kom
3. Ligg
4. Tack/loss
5. Hämta
6. Fokus
7. Buren/korgen
8. Puss
9. Låt bli
10. Framtassar på
11. Pedistalen
12. Sitt
13. Snurra
14. Stanna 
15. Handtarget
16. Fiska korv (Skickade en extra i falla att)